קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF שקליות ריבית קבועה ממשלתית 5+ 154.59 154.59 0.03 5116801
PTF ממשלתי שקלי ר.קבועה 5 + שנים 158.69 158.69 0.02 5111489
PTF ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 144.74 144.74 -0.05 5111422
איביאי סל שקלי ר. קבועה ממשלתי 2-5 שנים 132.85 132.85 -0.05 5113022
איביאי סל שקלי ריבית קבועה ממשלתי 5+ שנים 152.01 152.01 0.02 5116967
איילון שקלית 2 + שנים 148.3 148.3 -0.03 5113642
הראל סל שקלי ר. קבועה 2-5 שנים ממשלתיות 97.08 97.08 -0.05 5104286
הראל פיא שקלית ארוכה 346.71 346.71 0.02 5100565
מגדל דיקלה שקלים ארוכים 314.36 314.36 0.06 5101571
מיטב שקלית 2-6 שנים 168.2 168.2 -0.02 5101563
פסגות שקלית ארוכה 2 + שנים 433.85 433.85 -0.01 5110887
קסם KTF ממשלתי שקלי ר. קבוע 2-5 שנים 133.94 133.94 -0.04 5113444
קסם KTF ממשלתי שקלי ריבית קבועה 5+ 140.7 140.7 0.04 5118039
תכלית TTF שקליות ריבית קבועה ממשלתיות + 5 שנים 122.79 122.79 0.02 5119375
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 22.57 35529.55 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.34 30441.19 1099456|4
ממשל שקלית 0323 17.9 28178.74 1126747|4
ממשל שקלית 0324 14.72 23175.48 1130848|4
ממשל שקלית 0825 13.2 20776.98 1135557|4
ממשל שקלית 0327 8.99 14154.65 1139344|4
ממשל שקלית 0347 2.86 4509.06 1140193|4
תכ.שחר5+(1) 0.4 629.42 1108554|3