הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 25.51 17694.41 1125400|4
ממשל שקלית 1026 22 15260.16 1099456|4
ממשל שקלית 0825 18.05 12519.27 1135557|4
ממשל שקלית 0327 13.96 9681.1 1139344|4
ממשל שקלית 0347 11.26 7810.99 1140193|4
ממשל שקלית 0928 9.23 6405.61 1150879|4