הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.81 14969.83 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.2 13179.72 1099456|4
ממשל שקלית 0324 15.8 10844.8 1130848|4
ממשל שקלית 0825 15.75 10810.2 1135557|4
ממשל שקלית 0327 12.37 8490.26 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.02 6188.08 1140193|4
ממשל שקלית 0928 6.06 4158.77 1150879|4