הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.04 21046.8 9590431|4
ממשל צמודה 0527 32.6 18525.95 1140847|4
ממשל צמודה 1025 30.36 17255.11 1135912|4