הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5904 37.61 21830.09 9590431|4
ממשל צמודה 1025 32.72 18991.78 1135912|4
ממשל צמודה 0527 29.68 17228.26 1140847|4