קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.23 104.23 0.06 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.79 125.79 0.09 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 102.58 102.58 0.14 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.65 109.65 0.02 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 102.28 102.28 0.2 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.46 115.46 0.08 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 119.16 119.16 0.08 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1053.06 1053.06 0.01 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 134.47 134.47 0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.7 104.7 0.11 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 105.04 105.04 0.07 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 178.16 178.17 0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.73 126.73 0.07 5114178
אילים תיק אגח + 30% 276.08 276.1 0.12 5100193
אלומות ! אגח חברות 150.08 150.08 0.14 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.77 169.77 0.08 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 172.42 172.42 0.1 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 171.41 171.41 0.09 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.68 121.68 0.08 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.73 126.73 0.1 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.64 191.64 0.01 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.88 102.88 0.16 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.34 176.34 0.06 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.66 105.66 0.12 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 113.13 113.13 0.04 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 811.7 811.7 0.03 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.83 114.83 0.1 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.55 126.55 0.1 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.96 133.96 0.13 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 105.14 105.14 0.14 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.77 172.77 0.05 5107453
הראל ! אגח תאגידים 236.78 239.15 0.08 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 193.23 193.23 0.06 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.76 127.76 0.07 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 103.09 103.09 0.09 5119441
הראל ניהול אגח 152.32 152.32 0.18 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.96 100.96 0.08 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.3 158.3 0.09 5107156
הראל פרימיום 505.25 510.3 0.18 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 128.13 128.13 0.09 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 126.19 126.19 0.07 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.5 112.5 0.16 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.29 125.29 0.1 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.85 106.85 0.07 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.89 173.89 0.1 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.23 145.23 0.06 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 120.04 120.04 0.09 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 112.07 112.07 0.21 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 180.41 180.41 0.12 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.82 114.82 0.24 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.08 134.08 0.07 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.99 189.99 0.11 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.6 101.6 0.08 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.86 124.86 0.14 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.6 112.6 0.16 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.82 151.82 0.08 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.87 111.87 0.08 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.68 139.68 0.09 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.83 148.83 0.09 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.57 162.57 0.09 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 188.35 188.35 0.09 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.04 174.04 0.18 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.42 117.42 0.11 5118633
מור אגח חברות 100.74 100.74 0.12 5125901
מור נבחרת אגח 141.64 141.64 0.13 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.24 158.24 0.06 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.7 250.7 0.12 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.95 106.95 0.08 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.99 154.99 0.06 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 617.42 617.42 0.05 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.61 105.61 0.09 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.91 174.91 0.1 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 525.05 525.05 0.08 5520028
מיטב מדורגות 230.59 230.59 0.13 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.34 126.34 0.1 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.35 113.35 0.09 5114434
סיגמא ! אגח חברות 165.18 165.18 0.1 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.81 100.81 0.12 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 553.05 553.05 0.06 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.56 123.56 0.08 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.58 79.58 0.08 5107321
פורטה ! אגח 100.78 100.78 0.16 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.89 158.89 0.09 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.15 152.15 0.06 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 145.07 145.07 0.06 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.88 128.88 0 5112487
פסגות Bond picking 115.42 115.42 0.16 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1121.08 1121.08 0.09 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.68 142.68 0.11 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.82 137.82 0.18 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2986.51 2986.51 0.06 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 94.82 94.82 0.23 5118880
פסגות קונצרני פלוס 108.08 108.08 0 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.75 147.75 0.06 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.6 127.6 0.11 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.66 99.66 0.08 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1012.41 1012.41 0.05 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 118.17 118.17 0.12 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 851.07 851.07 0.08 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.39 100.39 0.09 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 116.21 116.21 0.09 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 117.69 117.69 0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.95 464.95 0.08 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A 133.7 133.7 0.12 5106356
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 161.12 161.12 0.12 5105648
קסם אקסלנס קונצרני פלוס 192.31 192.31 0.03 5101696
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.9 139.9 0.07 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.56 69.56 0.07 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 102.03 102.03 0.13 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.65 102.65 0.11 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 106.31 106.31 0.14 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.9 101.9 0.13 5125067
תמהיל אגח חברות 220.52 220.52 0.21 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.83 106.83 0.12 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.62 104.62 0.09 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
דיסק השק אגח י 2.82 9070.77 6390348|4
חשמל אגח 26 1.81 5827.9 6000202|4
מז טפ הנפק 35 1.61 5175.11 2310118|4
אפריקה נכס אגחח 1.52 4895.2 1142231|4
מז טפ הנפק 38 1.46 4688.15 2310142|4
בי קומיונק אגחג 1.33 4281.86 1139203|4
גזית גלוב אגח יב 1.32 4244.25 1260603|4
פועלים הנ הת טו 1.29 4139.46 1940543|4
שלמה החז אגח טז 1.26 4046.68 1410281|4
פז נפט אגח ד 1.26 4040.63 1132505|4
אידיביפת אגח יד 1.26 4050.37 7980337|4
פועלים הנ אגח33 1.25 4003.36 1940568|4
תמר פטרו אגח א 1.25 4010 1141332|4
פועלים הנ אגח32 1.21 3886.92 1940535|4
מז טפ הנפק 41 1.19 3838.6 2310175|4
אגוד הנפ אגח ט 1.12 3586.36 1139492|4
הרץ פרופר אגח א 1.06 3412.17 1142603|4
מז טפ הנפק 45 1.02 3261.5 2310217|4
מז טפ הנפק 43 0.99 3193.78 2310191|4
גזית גלוב אגח יא 0.99 3182.4 1260546|4
פועלים הנפ הת י 0.99 3195.28 1940402|4
לאומי אגח 177 0.97 3130.06 6040315|4
מליסרון אגח טו 0.96 3099.92 3230240|4
AROUNDTOWN PROPERTY HLGD 0.94 3031.3
שכון ובינוי אגח 8 0.94 3022.58 1135888|4
אלקטרה נדלןאגחה 0.93 2976.9 1138593|4
אינטר גרין אגחא 0.92 2964.07 1142652|4
דלק קב אגח לא 0.91 2911.61 1134790|4
אידיביפת אגח יג 0.9 2884.9 7980329|4
הפניקס אגח 2 0.83 2660.52 7670177|4
פננטפארק אגח א 0.82 2625.26 1142371|4
אלון רבוע אגח ד 0.8 2571.56 1139583|4
לאומי שה נד 201 0.79 2535.7 6040158|4
כלכלית ים אגחטו 0.78 2517.62 1980416|4
אלוני חץ אגח י 0.76 2456.77 3900362|4
מליסרון אגח טז 0.76 2439.12 3230265|4
שופרסל אגח ו 0.76 2426.24 7770217|4
אפריקה אגח כו 0.74 2370.49 6110365|4
הראל הנפק אגח ה 0.74 2382.2 1119221|4
הראל הנפק אגח ח 0.73 2346.93 1128875|4
דלק קב אגח יח 0.72 2307.98 1115823|4
מז טפ הנפק 39 0.72 2315.39 2310159|4
מזרחי טפחות שה א 0.71 2267.94 6950083|4
לאומי שה נד 301 0.69 2228.02 6040265|4
אאורה אגח י 0.68 2176.77 3730413|4
כללביט אגח ג 0.68 2192.06 1120120|4
כללביט אגח ח 0.68 2177.23 1132968|4
פועלים הנ הת יד 0.68 2181.32 1940501|4
מליסרון אגח יג 0.67 2148.54 3230224|4
נכסים ובנ אגח ט 0.67 2144.98 6990212|4
אפריקה אגח כז 0.67 2141.46 6110431|4
פועלים הנ שה נד 1 0.62 1996.07 1940444|4
מגדל הון אגח ה 0.6 1936.26 1139286|4
מנרב אגח ב 0.59 1902.1 1550052|4
גזית גלוב אגח ט 0.59 1886.28 1260462|4
בזק אגח 6 0.58 1847.53 2300143|4
פתאל אגח ג 0.56 1793.36 1141852|4
דור אלון אגח ו 0.56 1793.55 1140656|4
אפריקה נכס אגחז 0.56 1812.22 1132232|4
גזית גלוב אגח ד 0.55 1781.14 1260397|4
דלק קב אג לג 0.54 1721.09 1138882|4
אלבר אגח טו 0.54 1748.76 1138536|4
גירון אגח ו 0.53 1691.66 1139849|4
ארקו אגח ג 0.53 1696.03 3100245|4
לאומי שה נד 200 0.53 1699.27 6040141|4
ישראל קנדה אגחה 0.52 1677.51 4340154|4
מז טפ הנפק הת31 0.52 1676.98 2310076|4
נכסים ובנ אגח ד 0.52 1674.04 6990154|4
קליין אגח ב 0.52 1657.44 1140409|4
מגדל הון אגח ד 0.52 1655.84 1137033|4
פועלים הנ אגח34 0.52 1664.51 1940576|4
הוט אגח א 0.52 1673.16 1123256|4
הראל הנפק אגח ד 0.51 1645.84 1119213|4
פתאל אגח א 0.51 1653.37 1137512|4
ווטרסטון אגח א 0.51 1630.28 1140987|4
פטרוכימים אגח ח 0.5 1607.15 7560188|4
ישראמקו אגח א 0.5 1609.93 2320174|4
לאומי התח נד יד 0.5 1599.65 6040299|4
שופרסל אגח ה 0.49 1579.06 7770209|4
אלבר אגח טז 0.49 1578.26 1139823|4
אדגר אגח ט 0.46 1470.98 1820190|4
אורון אגח א 0.46 1478.69 1135714|4
ACT 5 12/15/21 144A 0.46 1490.92
נתנאל גרופ אגחח 0.46 1475.51 4210134|4
חשמל אגח 28 0.44 1429.12 6000228|4
מליסרון אגח י 0.44 1428.14 3230190|4
צור אגח ט 0.43 1376.8 7300163|4
אאורה אגח ט 0.42 1346.67 3730397|4
איאסאראר אגח ד 0.41 1308.64 3650132|4
מליסרון אגח ו 0.41 1312.4 3230125|4
מבני תעש אגח יז 0.4 1280.45 2260446|4
אלבר אגח יד 0.4 1286.23 1132562|4
אלה פקדון אגח ב 0.4 1270.78 1142215|4
דולר טריפל אגחא 0.4 1277.75 1141662|4
אמדיג''י אגח ג 0.4 1284.27 1142504|4
אפריקה נכס אגחו 0.39 1249.97 1129550|4
פנינסולה אגח א 0.39 1250.78 3330073|4
רוטשטיין אגח ה 0.38 1216.69 5390117|4
איאסאראר אגח יח 0.37 1202.89 3650140|4
לאומי שה נד 300 0.36 1170.71 6040257|4
לייטסטון אגח א 0.36 1152.62 1133891|4
לוינשט נכ אגח ב 0.36 1169.41 1139716|4
מליבו אגח ג 0.35 1128.34 1139302|4
מגוריט אגח א 0.35 1130.01 1141712|4
דקסיה הנפ אגח ז 0.35 1127.76 1119825|4
מליסרון אגח ח 0.35 1134.38 3230166|4
GM 3.15 01/15/20 0.34 1104.06
דור אלון אגח ה 0.34 1087.21 1136761|4
פניקס הון אגח ו 0.33 1055.51 1136696|4
מגה אור אגח ו 0.33 1046.75 1138668|4
שנפ אגח ב 0.32 1021.38 1140086|4
פתאל אגח ב 0.32 1037.86 1140854|4
אביב ארלן אגח ו 0.32 1039.62 1060128|4
צור אגח ח 0.32 1024.23 7300148|4
חג'ג' אגח ז 0.32 1016.04 8230195|4
כלכלית ים אגחיד 0.32 1018.9 1980390|4
מז טפ הנפק 37 0.3 961.71 2310134|4
וויי בוקס אגח א 0.3 966.23 4860094|4
דוניץ אג א 0.3 963.69 4000055|4
הראל הנפק אגח א 0.3 973.5 1099738|4
דקסיה הנפ נד יג 0.3 960.42 1125194|4
ירושליםהנפ אגחט 0.3 967.44 1127422|4
בינל הנפק אגח ט 0.3 970.34 1135177|4
אשדר אגח ד 0.3 976.09 1135607|4
חנן מור אגח ז 0.3 950.82 1139187|4
פרשקובסקי אגח ט 0.29 932.47 1138890|4
דלק קב אגח יט 0.29 943.44 1121326|4
פרטנר אגח ד 0.28 914.6 1118835|4
אאורה אגח יא 0.28 888.5 3730421|4
BAC 2 1/4 04/21/20 BANK O 0.27 871.48
אגוד הנפ אגח ח 0.27 869.05 1133503|4
רכבת ישר אגח ב 0.26 824.08 1134998|4
פניקס הון אגח ב 0.26 821.17 1120799|4
בינל הנפק התח כ 0.26 846.17 1121953|4
אגוד הנפ התח יט 0.26 838.88 1124080|4
בינל הנפק התח כא 0.26 834.48 1126598|4
מבני תעש אגח ח 0.26 839.02 2260131|4
דיסקונט מנ הת ד 0.26 845.44 7480049|4
הכשרת ישוב אג19 0.26 832.55 6120208|4
בוניתיכון אגחיג 0.25 798.85 5310164|4
אלקטרה נדלןאגחד 0.25 790.21 1121227|4
חנן מור אגח ו 0.25 805.3 1135250|4
מבני תעש אגח טו 0.24 764.25 2260420|4
קרסו אגח ג 0.24 757.11 1141829|4
אורשי אגח א 0.23 731.13 1141654|4
מגה אור אגח ה 0.23 741 1132687|4
מליסרון אגח ז 0.23 725.32 3230141|4
בזן אגח ז 0.21 675.83 2590438|4
מנורה מב אגח א 0.21 668.58 5660048|4
נתנאל גרופ אגחו 0.21 669.34 4210126|4
סאמיט אגח ז 0.21 685.21 1133479|4
אגוד הנפ אגח ו 0.21 676.85 1126762|4
חנן מור אגח ח 0.21 689.18 1140870|4
גלובל כנפ אגח ב 0.21 662.51 1136969|4
להב אג ז 0.21 660.45 1360056|4
בינלהנפ שה נד ב 0.2 629.2 1091164|4
כללביט אגח י 0.2 644.58 1136068|4
דמרי אגח ו 0.19 616.63 1136936|4
אביב בניה אגח 5 0.19 619.42 4440087|4
מליסרון אגח יד 0.19 596.13 3230232|4
בית הזהב אגח ג 0.18 593.95 2350080|4
אנלייט אנר אגחב 0.18 565.69 7200090|4
אזורים אגח 11 0.17 542.71 7150352|4
דלק קידוחיםאגחא 0.17 553.69 4750089|4
מירלנד אגח ז 0.17 541.45 1139559|4
ג''י.אף.אי אגח ב 0.16 526.37 1140540|4
אם.אר.פי אגח ג 0.16 521.22 1139278|4
גזית גלוב אגח ג 0.16 502.45 1260306|4
איידיאייהנ הת ד 0.16 506.11 1133099|4
בזן אגח ו 0.16 525.1 2590396|4
אזורים אגח 12 0.16 516.75 7150360|4
דיסקונט מנ הת ב 0.16 516.37 7480023|4
נץ קבוצה אגח 1 0.15 484.71 4550133|4
כללביט אגח ז 0.15 489.44 1132950|4
ספנסר אגח א 0.15 486.91 1133800|4
פניקס הון התח א 0.15 486.12 1115104|4
סלקום אגח ו 0.15 486.8 1125996|4
הראל הנפק אגח ו 0.15 471.29 1126069|4
אורבנקורפ אגח א 0.15 489.48 1137041|4
אקסטל אגח א 0.14 461.6 1132299|4
מליסרון אגח ה 0.14 444.28 3230091|4
דיסק התח נד י 0.14 454.24 6910129|4
BAC2.875%06/20 BACR 2 7/8 0.14 463.13
כלכלית ים אגחיא 0.13 433.34 1980341|4
צמח המרמן אגח ד 0.12 372.87 1134873|4
הוט אגח ב 0.12 389.66 1123264|4
אשדר אגח א 0.12 373.12 1104330|4
דיסק מנ שה נד 1 0.12 385.78 7480098|4
אלרוב נדלן אגח ד 0.12 390.22 3870128|4
כנפיים אגח ז 0.11 340.87 5430137|4
WSTP 3 5/8 02/28/23 0.11 352.19
רבוע נדלן אגח ד 0.11 366.5 1119999|4
אלבר אגח יג 0.11 368.54 1127588|4
אפריקה מג אגח ג 0.11 352.48 1135698|4
ארפורט אגח ד 0.11 363.29 1130426|4
אדגר אגח ח 0.11 355.87 1820174|4
פועלים הנ הת יא 0.1 330.65 1940410|4
אלקו אגח יא 0.1 325.09 6940167|4
רוטשטיין אגח ד 0.1 335.73 5390091|4
רבד אגח ב 0.1 316.39 5260088|4
מליסרון אגח ט 0.09 274.64 3230174|4
אשטרום נכ אגח 9 0.09 297.97 2510170|4
פרשקובסקי אגח ח 0.09 299.94 1138296|4
פרשקובסקי אגח ז 0.09 294.65 1135581|4
קופרליין אגח א 0.09 302.92 1136589|4
סלקום אגח ט 0.08 265.94 1132836|4
ממן אגח ב 0.08 267.88 2380046|4
צרפתי אגח ח 0.08 244.45 4250189|4
חג'ג' אגח ו 0.08 270.26 8230179|4
אאורה אגח ח 0.07 226.01 3730355|4
סאמיט אגח ו 0.07 219.25 1130939|4
דקסיה הנ אגח יא 0.07 239 1134154|4
פרטנר אגח ג 0.07 209.55 1118827|4
פועלים הנ אגח31 0.07 232.62 1940527|4
שלמה החז אגח יז 0.06 184.74 1410299|4
דלק קב אגח כב 0.06 182.7 1106046|4
פניקס הון אגח ד 0.06 202.67 1133529|4
אלביט הד אגח ח 0.06 190.02 1131267|4
מישורים אגח ד 0.06 183.29 1132729|4
מז טפ הנפק 40 0.06 179.51 2310167|4
אזורים אגח 10 0.06 205.83 7150345|4
אפריקה אגח כח 0.05 160.13 6110480|4
מליסרון אגח יב 0.05 144.7 3230216|4
דלק אנרגיה אגחה 0.05 151.12 5650114|4
כללביט אגח א 0.05 169.87 1097138|4
בראק אן וי אגחא 0.05 173.37 1122860|4
איידיאייהנ הת ב 0.05 144.78 1121581|4
שלמה החז אגח טו 0.05 153.83 1410273|4
סלע נדלן אגח א 0.04 124.67 1128586|4
רבוע נדלן אגח ג 0.04 119.49 1115724|4
ישרס אגח יד 0.04 124.25 6130199|4
חג'ג' אגח ה 0.04 143.04 8230161|4
MKTLN 2 03/31/20 0.03 98.58
בית הזהב אגח ב 0.03 91.86 2350072|4
ביג אגח ג 0.03 105.45 1106947|4
בינל הנפק אגח ג 0.03 102.78 1093681|4
בינל הנפק התח ד 0.03 108.97 1103126|4
מנורה הון אגח א 0.03 92.48 1103670|4
גלובל כנפ אגח א 0.03 80.99 1121482|4
גירון אגח ד 0.03 101.43 1130681|4
שלמה נדלן אגח ג 0.03 82.79 1137439|4
ארפורט אגח ז 0.03 104.32 1140110|4
אדגר אגח ז 0.02 58.21 1820158|4
חנן מור אגח ה 0.02 54.88 1129535|4
קרדן נדלן אגח ב 0.02 52.39 1133610|4
דמרי אגח ה 0.02 59.73 1134261|4
צמח המרמן אגח ג 0.02 57.25 1127653|4
אספן גרופ אגח ו 0.02 52.33 3130291|4
רגנסי אגח א 0.02 76.36 5510029|4
KMI 3.05 12/01/19 0.02 70.25
HCN 5 1/8 03/15/43 0.02 69.95
AAPL 0 05/06/19 0.02 69.09
GE 4.65 10/17/21 0.02 75.1
צור אגח ז 0.02 64.05 7300114|4
JPM 3 1/4 09/23/22 0.01 35.81
GS 2 5/8 01/31/19 0.01 35.25
HSBC 2 3/8 11/13/19 0.01 34.89
BSX 6 01/15/20 0.01 38.02
אפקון החז אגח ג 0.01 36.16 5780093|4
לוזון קב אגח ו 0.01 28 4730123|4
דרבן אגח ד 0.01 16.36 4110094|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.01 22.5 3870094|4
אלרוב נדלן אגח ג 0.01 23.39 3870102|4
מגה אור אגח ג 0.01 44.5 1127323|4
שלמה החז אגח יא 0.01 21.42 1410224|4
אפריקהAאופ' כו+כח-ילין-פי 0 4.19
אפריקהB אופ' כו+כח-ילין-פ 0 2.32