הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 25.19 7639.82 1114750|4
גליל 5904 9.68 2936.94 9590431|4
ממשל צמודה 1025 8.54 2590.28 1135912|4
ממשל שקלית 0120 7.86 2384.21 1115773|4
ממשל שקלית 0519 7.76 2354.55 1131770|4
ממשל צמודה 0527 6.54 1982.42 1140847|4
ממשל שקלית 0142 5.99 1816.92 1125400|4
ממשל שקלית 0219 5.96 1806.83 1110907|4
ממשל שקלית 1026 5.29 1604.98 1099456|4
ממשל שקלית 0324 4.02 1220.34 1130848|4
ממשל שקלית 0825 3.88 1176.65 1135557|4
ממשל שקלית 1018 3.43 1039.3 1136548|4
ממשל שקלית 0327 3.22 976.63 1139344|4
ממשל שקלית 0347 1.91 579.63 1140193|4
ממשל שקלית 0928 0.72 218.51 1150879|4