הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 13.16 3613.93 1114750|4
ממשל צמודה 1020 11.65 3200.91 1137181|4
גליל 5904 9.43 2589.23 9590431|4
ממשל שקלית 0120 8.04 2208.84 1115773|4
ממשל צמודה 1025 7.81 2146.53 1135912|4
ממשל צמודה 0527 7.72 2120.64 1140847|4
ממשל שקלית 0519 7.02 1928.41 1131770|4
ממשל שקלית 0142 5.48 1504.08 1125400|4
ממשל שקלית 0219 5.01 1377.04 1110907|4
ממשל שקלית 0121 5 1374.04 1142223|4
ממשל שקלית 1026 4.82 1324.46 1099456|4
ממשל שקלית 0324 3.97 1090.45 1130848|4
ממשל שקלית 0825 3.96 1086.94 1135557|4
ממשל שקלית 0327 3.11 853.34 1139344|4
ממשל שקלית 0347 2.36 648.13 1140193|4
ממשל שקלית 0928 1.46 400.27 1150879|4