קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פז נפט אגח ג 12 10281.67 1114073|4
אלוני חץ אגח י 12 10281.68 3900362|4
לאומי שה נד 201 12 10273.57 6040158|4
לאומי שה נד 301 12 10277.65 6040265|4
פז נפט אגח ד 11.99 10267.59 1132505|4
בזק אגח 7 7.87 6738.51 2300150|4
אגוד הנפ התח יח 6.87 5887.02 1121854|4
תעש אוירית אגחד 6.17 5282.16 1133131|4
אגוד הנפ אגח ח 5.75 4928.81 1133503|4
דלתא אגח ב 4.97 4257.69 6270151|4
פרטנר אגח ד 4.38 3754.59 1118835|4
דקסיה הנ אגח יא 3.99 3414.26 1134154|4