קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
אלון רבוע אגח ד 2.07 1239.18 1139583|4
אדמה אגח ב 2.06 1229.36 1110915|4
גזית גלוב אגח יב 1.99 1187.16 1260603|4
פועלים 1.89 1127.68 662577|1
סטרוברי אגח א 1.65 988.33 1136951|4
דה זראסאי אגח ג 1.61 959.87 1137975|4
דלק קב אג לג 1.55 928.8 1138882|4
דיסק השק אגח י 1.49 893.26 6390348|4
ארקו אגח ג 1.34 799.06 3100245|4
אופל בלאנס אגחג 1.3 776.96 1140664|4
ספנסר אגח ב 1.13 675.99 1139898|4
פס.סטוקס600.ש 1.02 608.04 1129964|3
לוזון קב אגח ז 1 599.17 4730149|4
נורסטאר אגח יא 0.99 590.75 7230352|4
נאוי אגח ב 0.98 587.67 2080166|4
אלבר אגח טו 0.98 586.75 1138536|4
מזרחי טפחות 0.98 587.34 695437|1
שכון ובינוי אגח 8 0.97 579.36 1135888|4
דיסקונט שה א 0.96 573.97 6910095|4
נתנאל גרופ אגחט 0.96 574.89 4210142|4
דלק קב אגח לא 0.95 570.88 1134790|4
דה לסר אגח ד 0.94 560.62 1132059|4
לאומי 0.94 561.75 604611|1
אול-יר אגח ד 0.94 559.16 1141274|4
אינטרנט זהבאגחד 0.91 545.45 1131614|4
ספנסר אגח א 0.91 543.69 1133800|4
אלבר אגח טז 0.89 533.44 1139823|4
חברה לישראל אגח 11 0.87 518.15 5760244|4
אלדן תחבו אגח א 0.85 506.85 1134840|4
רציו מימון אגחב 0.84 504.25 1139443|4
קיי.בי.אס אגח א 0.83 496.48 1137918|4
שכון ובינוי אגח 6 0.83 493.65 1129733|4
מליסרון אגח יא 0.8 479.82 3230208|4
מבני תעש אגח כ 0.79 472.55 2260495|4
טאואר 0.79 473.2 1082379|1
קופרליין אגח ב 0.75 447.2 1140177|4
נורסטאר אגח י 0.75 446.64 7230345|4
סקייליין אגח ב 0.74 440.51 1142033|4
תכ.אינדקס30.ש 0.72 432.98 1137579|3
צ''וזן נכס אגח א 0.71 421.56 1141894|4
צרפתי אגח ח 0.71 425.54 4250189|4
מליסרון אגח יג 0.7 418.47 3230224|4
אמדיג''י אגח ג 0.7 415.82 1142504|4
סלע נדלן אגח ג 0.7 417.36 1138973|4
פריגו 0.66 395.62 1130699|1
מזרחי טפחות שה א 0.65 389.83 6950083|4
רבד אגח ג 0.65 389.73 5260096|4
אפריקה נכס אגחז 0.64 380.76 1132232|4
אפריקה נכס אגחח 0.63 379.08 1142231|4
אידיבי פת אגח ט 0.62 372.15 7980154|4
אאורה אגח י 0.61 361.83 3730413|4
צמח המרמן אגח ד 0.61 366.19 1134873|4
אקסטל אגח א 0.6 361.65 1132299|4
בזק 0.6 357.81 230011|1
אידיביפת אגח יד 0.6 359.87 7980337|4
חלל תקש אג יז 0.59 350.4 1140888|4
ישראמקו יהש 0.59 352.73 232017|1
מגדל ביטוח 0.59 350.73 1081165|1
בראק אן וי אגחג 0.57 343.17 1133040|4
אלדן תחבו אגח ב 0.57 341.52 1138254|4
מליסרון אגח ו 0.57 339.19 3230125|4
נובל אגח א 0.56 337.66 1141860|4
ביג 0.53 314.44 1097260|1
וורטון אגח א 0.52 310.44 1140169|4
פרטנר אגח ו 0.51 306.84 1141415|4
אורשי אגח א 0.51 302.73 1141654|4
חנן מור אגח ח 0.5 299.88 1140870|4
ישרס אגח יג 0.5 297.2 6130181|4
איידיאו אגח ח 0.49 290.12 5050265|4
אול-יר אגח ב 0.49 290.5 1139781|4
אקסטל אגח ב 0.49 294.24 1135367|4
ריט 1 0.49 295.2 1098920|1
בראק אן וי 0.49 293.53 1121607|1
נייס 0.47 281.78 273011|1
בוני תיכון אגחי 0.47 283.87 5310131|4
בוניתיכון אגחיא 0.45 271.19 5310149|4
ארפורט סיטי 0.45 266.85 1095835|1
רבוע נדלן אגח ה 0.45 269.8 1130467|4
אגוד הנפ נדחה כ 0.45 267.4 1139153|4
אלרוב נדלן אגח ג 0.44 265.84 3870102|4
אלדן תחבו אגח ד 0.41 243.44 1140821|4
אמדיג''י אגח ב 0.41 246.29 1140557|4
רציו מימון אגחג 0.41 244.27 1142488|4
מירלנד אגח ז 0.41 247.44 1139559|4
כללביט אגח ג 0.4 241.16 1120120|4
אדגר אגח ט 0.39 232.5 1820190|4
ישרס אגח יד 0.39 234.94 6130199|4
אינרום 0.38 226.58 1132356|1
חברה לישראל אגח 7 0.37 218.6 5760160|4
נכסים ובנ אגח ד 0.36 217.88 6990154|4
דלק קב אגח יג 0.36 212.33 1105543|4
בי קומיונקיישנס 0.35 207.53 1107663|1
אורבוטק 0.35 209.02
נאוי 0.35 211.56 208017|1
איידיאיי ביטוח 0.35 207.93 1129501|1
מויניאן אגח א 0.35 209.66 1135656|4
אול-יר אגח ג 0.35 209.58 1140136|4
נתנאל גרופ אגחו 0.35 207.4 4210126|4
יוניברסל אגח ב 0.35 209.56 1141647|4
ביג אגח ט 0.35 208.02 1141050|4
תמר פטרו אגח א 0.34 200.74 1141332|4
גזית גלוב אגח ד 0.34 200.34 1260397|4
Berkshire Hathaway Inc 0.34 202.73
אמת 0.34 204.03 382010|1
בית שמש 0.34 200.82 1081561|1
LB 5 5/8 02/15/22 0.33 196.42
HYUNDAI CAPITAL AMERICA H 0.33 194.69
גזית גלוב אגח ג 0.33 196.74 1260306|4
אלדן תחבו אגח ג 0.33 195.97 1140813|4
אאורה אג יג 0.33 195.67 3730405|4
נובה 0.32 189.48 1084557|1
פז נפט אגח ו 0.32 192.19 1139542|4
שלמה נדלן אגח ג 0.31 186.24 1137439|4
רבד אגח ב 0.31 185.81 5260088|4
נורסטאר אגח ט 0.3 181.63 7230303|4
בזק אגח 9 0.3 182.33 2300176|4
VERISIGN INC 0.3 180.17
Priceline Group Inc/The 0.3 180.74
דורסל אגח ג 0.3 176.66 1139427|4
סקייליין אגח א 0.3 178.9 1138775|4
אלומיי אגח א 0.3 181.56 1130947|4
צרפתי 0.3 177.41 425017|1
תכ.ניקיי225.ש 0.3 179.84 1118728|3
טבע 0.29 170.48 629014|1
מג'יק 0.29 171.11 1082312|1
לייטסטון אגח א 0.28 166.43 1133891|4
אורון אגח א 0.28 165.7 1135714|4
סאמיט אגח ז 0.28 169.68 1133479|4
מבני תעש אגח יז 0.28 168.96 2260446|4
Union Pacific Corp 0.27 162.72
סאפיינס 0.27 161.24 1087659|1
דקסיה ישראל 0.27 159.02 711010|1
אזורים 0.26 156.81 715011|1
חפציבה גר אג ב 0.26 157.51 1099951|4
Microsoft Corp 0.26 154.21
Citigroup Inc 0.26 154.79
בזן אגח ו 0.26 157.52 2590396|4
Palo Alto Networks Inc 0.25 150.75
אמות 0.25 150.41 1097278|1
דור אלון 0.25 148.14 1093202|1
איתוראן 0.24 140.74 1081868|1
כלכלית ירושלים 0.24 144.74 198010|1
רילייטד אגח א 0.24 145.46 1134923|4
בזן אגח ט 0.24 146.24 2590461|4
שלדונקו אגח א 0.23 137.99 5740022|4
בוניתיכון אגחיג 0.23 138.58 5310164|4
חלל תקש אגח טז 0.23 138.57 1139922|4
פנינסולה 0.23 139.22 333013|1
רציו יהש 0.23 137.13 394015|1
דלתא 0.22 131.23 627034|1
אלומיי אגח ב 0.22 130.81 1140326|4
סאמיט אגח ו 0.22 133.9 1130939|4
הולמס פלייס 0.22 132.42 1142587|1
הרץ פרופר אגח א 0.22 133.65 1142603|4
RABOBK 4.625% 12/01/23 CO 0.21 126.73
MasterCard Inc 0.21 125.94
דורסל אגח ב 0.21 123.24 1132711|4
פס.צריכהאר.ש 0.2 118.19 1135334|3
פס.אנרגיהארהב 0.2 119.88 1131291|3
טלסיס 0.2 119.2 354019|1
סנו 0.2 119.01 813014|1
שנפ 0.2 122.37 1103571|1
דלק קב אגח יט 0.2 116.92 1121326|4
Starbucks Corp 0.2 119.47
PepsiCo Inc 0.2 120.57
Teva 3.15 01.10.26- טבע ת 0.2 121.61
TYCO INTERNATIONAL LTD 0.2 122.22
Twenty-First Century Fox 0.2 122.11
KRFT 3 1/2 06/06/22 0.2 120.92
דלק קב אגח יח 0.19 115.67 1115823|4
אופל בלאנס 0.19 112.93 1094986|1
פועלים איביאי 0.19 115.2 1084482|1
דמרי אגח ד 0.19 111.45 1129667|4
מיטרוניקס 0.18 109.64 1091065|1
קרסו 0.18 104.95 1123850|1
כיל 0.18 107.28 281014|1
תדיראן הולדינגס 0.17 100.16 258012|1
שופרסל 0.17 102.39 777037|1
קמהדע 0.17 99.18 1094119|1
TJX Cos Inc/The 0.17 102.06
Royal Dutch Shell PLC 0.17 100.61
Comcast Corp 0.17 102.75
Bank of America Corp 0.17 102.35
בסר אירופ אגח ט 0.17 101.28 1170166|4
גזית גלוב אגח ט 0.17 99.19 1260462|4
אירונאוטיקס 0.17 99.65 1141142|1
בוניתיכון אגחיד 0.17 99.44 5310172|4
אספן גרופ אגח ו 0.16 92.68 3130291|4
מגה אור 0.16 95.87 1104488|1
וואן טכנולוגיות 0.16 94.23 161018|1
אל על 0.15 92.19 1087824|1
וויקסקום 0.15 89.79
פס.דבלאתנודתי.ש 0.15 91.08 1139054|3
Biogen Idec Inc 0.15 88.36
General Electric Co 0.15 87.72
Pfizer Inc 0.15 91.67
Novartis AG 0.15 90.24
Facebook Inc 0.15 91.77
Oracle Corp 0.14 81.96
אורבנקורפ אגח א 0.14 83.31 1137041|4
דה לסר אגח ה 0.14 81.9 1135664|4
אשטרום נכסים 0.14 84.72 251017|1
ארקו החזקות 0.14 83.6 310011|1
איתמר 0.13 75.66 1102458|1
או פי סי אנרגיה 0.13 79.88 1141571|1
מבני תעש אגח ח 0.12 73.25 2260131|4
תמר פטרוליום 0.11 66.3 1141357|1
צרפתי אגח ז 0.11 64.88 4250163|4
אנרג'יקס 0.11 67.9 1123355|1
ניסן 0.11 63.94 660019|1
אנלייט אנרגיה 0.11 64.61 720011|1
שגריר 0.11 64.44 1138379|1
פוינטר 0.11 66.58 1138189|1
נובולוג 0.1 59.02 1140151|1
פס.בריאות 0.1 61.66 1128503|3
סקופ 0.1 60.35 288019|1
Mondelez International In 0.1 60.84
Schlumberger Ltd 0.09 52.57
אבן קיסר 0.09 53.77
חפציבה גר אגח א 0.09 51.72 1099944|4
AFI Development PLC 0.08 45.68
ספאנטק 0.07 39.87 1090117|1
אמפלאמ ב חש21/1 0.06 36.7
מירלנד 0.06 36.59 1108638|1
מנרב פרויקטים 0.06 37.18 1140243|1
P0350.0M801-USD 0.06 35
בסרא ט חש 12/12 0.06 33.76
AFI Development PLC 0.05 32.5
פס.פיננסיםארהב 0.05 30.73 1131309|3
תכ.תאSME60סד-1 0.05 32.05 1109305|3
חמת 0.05 30.27 384016|1
אמפל אמרי אגח ב 0.04 25.29 1110378|4
אמפלאמ ב חש51/2 0.04 25.29
אמפלאמ ב חש31/1 0.04 25.29
אמפלאמ ב חש41/1 0.04 25.29
אינטק פארמ 0.03 17.9 1117795|1
אפריקה מגורים 0.03 15.1 1097948|1
אאורה אפ 5 0.03 15.32 3730363|1
בוני תיכון אגחו 0.03 15.78 5310107|4
רציו אפ 17 0.02 14.7 3940277|1
רציו אפ 18 0.02 14.35 3940285|1
אופל בלאנס אפ 3 0.02 14.7 1140706|1
אמפל אמרי אגח ג 0.01 6.1 1120740|4
אפריל נדלן ב-ל 0 0.8
מנרב פרויקט אפ1 0 0.38 1140250|1
מנרב פרויקט אפ2 0 2.27 1140268|1
צרפתי אג י 0 0 4250171|4
בזן 0 0 2590248|1
C0350.0M801-USD -0.02 -13.1