קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
פז נפט אגח ג 12 37993.97 1114073|4
אלוני חץ אגח י 12 37993.97 3900362|4
לאומי שה נד 201 12 37964.01 6040158|4
לאומי שה נד 301 12 37979.08 6040265|4
פז נפט אגח ד 11.99 37941.92 1132505|4
בזק אגח 7 7.87 24900.87 2300150|4
אגוד הנפ התח יח 6.87 21754.34 1121854|4
תעש אוירית אגחד 6.17 19519.21 1133131|4
אגוד הנפ אגח ח 5.75 18213.48 1133503|4
דלתא אגח ב 4.97 15733.47 6270151|4
פרטנר אגח ד 4.38 13874.36 1118835|4
דקסיה הנ אגח יא 3.99 12616.75 1134154|4