הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.42 22341.81 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.16 18790.52 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.42 15540.95 1128081|4