הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 39.6 18155.35 9590332|4
ממשל צמודה 0922 33.14 15194.96 1124056|4
ממשל צמודה 0923 27.27 12501.51 1128081|4