הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל צמודה 1019 25.01 17462.41 1114750|4
גליל 5904 9.67 6752.22 9590431|4
ממשל צמודה 1025 8.74 6101.31 1135912|4
ממשל שקלית 0120 7.97 5564.88 1115773|4
ממשל שקלית 0519 7.71 5385.78 1131770|4
ממשל צמודה 0527 6.59 4600.41 1140847|4
ממשל שקלית 0142 5.98 4176.17 1125400|4
ממשל שקלית 0219 5.92 4132.93 1110907|4
ממשל שקלית 1026 5.25 3667.19 1099456|4
ממשל שקלית 0324 4.02 2804.93 1130848|4
ממשל שקלית 0825 3.9 2719.57 1135557|4
ממשל שקלית 1018 3.39 2369.76 1136548|4
ממשל שקלית 0327 3.23 2256.89 1139344|4
ממשל שקלית 0347 1.9 1326.62 1140193|4
ממשל שקלית 0928 0.72 499.37 1150879|4