הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
גליל 5903 9.86 22172.48 9590332|4
גליל 5904 9.26 20832.39 9590431|4
ממשל צמודה 0922 8.29 18648.1 1124056|4
ממשל צמודה 0527 8.15 18337.23 1140847|4
ממשל צמודה 1025 7.59 17079.33 1135912|4
ממשל שקלית 0323 7.06 15885.56 1126747|4
ממשל שקלית 0122 6.92 15559.92 1123272|4
ממשל צמודה 0923 6.86 15423.17 1128081|4
ממשל שקלית 0142 5.39 12117.96 1125400|4
ממשל שקלית 0421 5 11254.21 1138130|4
ממשל שקלית 1026 4.7 10577.24 1099456|4
ממשל שקלית 1122 3.98 8954.34 1141225|4
ממשל שקלית 0324 3.86 8677.09 1130848|4
ממשל שקלית 0825 3.86 8680.42 1135557|4
ממשל שקלית 0327 3.03 6822.24 1139344|4
ממשל שקלית 0347 2.41 5410.7 1140193|4
ממשל שקלית 1123 2.04 4582.43 1155068|4
ממשל שקלית 0928 1.76 3948.67 1150879|4
FHC100 0 -6.15