הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0122 27.29 25964.46 1123272|4
ממשל שקלית 0323 27.27 25947.5 1126747|4
ממשל שקלית 0421 18.86 17947.2 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.44 15644.63 1141225|4
ממשל שקלית 0121 10.13 9638.69 1142223|4