הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0323 28.98 31729.09 1126747|4
ממשל שקלית 0122 28.37 31056.33 1123272|4
ממשל שקלית 0421 20.51 22458.43 1138130|4
ממשל שקלית 1122 16.31 17856.5 1141225|4
ממשל שקלית 1123 6.83 7475.39 1155068|4
מקמ 319 -1 -1099.89 8190316|4