קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0219 16.33 5934.88 1110907|4
מקמ 1119 11.8 4289.68 8191116|4
ממשל שקלית 0519 11.73 4265.07 1131770|4
מקמ 919 11.47 4168.23 8190910|4
ממשל משתנה 0520 11.46 4166.47 1116193|4
מקמ 1019 10.9 3960.87 8191017|4
מקמ 719 10.52 3823.89 8190712|4
ממשל משתנה 1121 7.43 2699.46 1127646|4
מקמ 819 5.16 1876.39 8190811|4
מקמ 120 2.74 996.6 8200123|4
תכ006XXOTSמא 0.47 169.68 1143833|1