קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 1119 14.36 4290.11 8191116|4
ממשל שקלית 0519 14.28 4266.32 1131770|4
מקמ 919 13.96 4169.9 8190910|4
ממשל משתנה 0520 13.94 4165.63 1116193|4
מקמ 1019 13.27 3962.85 8191017|4
מקמ 719 11.47 3426.08 8190712|4
ממשל משתנה 1121 9.03 2697.3 1127646|4
מקמ 819 6.28 1877.33 8190811|4
מקמ 120 3.34 997.5 8200123|4
תכ006XXOTSמא 0.06 18.97 1143833|1