קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 10.76 5416.22 1125400|4
ממשל שקלית 1026 9.39 4727.58 1099456|4
ממשל שקלית 0323 8.58 4318.55 1126747|4
ממשל שקלית 0122 8.4 4230.02 1123272|4
ממשל שקלית 0120 7.94 3997.13 1115773|4
ממשל שקלית 0324 7.71 3878.3 1130848|4
ממשל שקלית 0825 7.71 3879.78 1135557|4
ממשל שקלית 0519 6.48 3261.97 1131770|4
ממשל שקלית 0421 6.08 3059.5 1138130|4
ממשל שקלית 0327 6.06 3049.25 1139344|4
ממשל שקלית 0121 5.27 2650.38 1142223|4
ממשל שקלית 1122 4.84 2434.27 1141225|4
ממשל שקלית 0347 4.8 2418.35 1140193|4
ממשל שקלית 0928 3.51 1764.89 1150879|4
ממשל שקלית 1123 2.48 1245.75 1155068|4