קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
! PTF אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה 104.02 104.02 0.02 5123930
FOREST אגח מדורג ! 125.78 125.78 -0.02 5116629
MTF אינדקס קונצרני חב נדלן זרות 101.75 101.75 -0.12 5124771
אזימוט ! אגח חברות 109.11 109.11 -0.08 5124102
אי.בי.אי. סל תל בונד גלובל 101.43 101.43 -0.14 5125133
איביאי ! אגח חברות 115.26 115.26 -0.02 5119425
איביאי אגח חברות מדורג 118.92 118.92 0.02 5117577
איביאי גבע אגח חברות מנוהלת 1048.71 1048.71 -0.13 5126214
איילון !אגח חברות ללא מניות 133.88 133.88 -0.07 5106158
איילון אגח דירוג A ללא מניות 104.58 104.58 0.04 5105564
איילון עוקבת מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי 104.97 104.97 0.03 5115464
אילים ! אגח חברות מנוהלת 177.88 177.88 -0.11 5106828
אילים אגח בנקים - ביטוח 126.76 126.76 0.06 5114178
אילים תיק אגח + 30% 275.29 275.31 -0.3 5100193
אלומות ! אגח חברות 149.45 149.45 -0.01 5104880
אלומות ! תיק קונצרני עד 4 שנים 169.28 169.28 0.01 5104773
אלומות אגח מדורג ללא מניות 171.86 171.86 0.01 5104732
אלומות קונצרני A פלוס 10% 170.79 170.79 -0.01 5107438
אלטשולר GSE מחקר קונצרני 121.62 121.62 0.07 5117445
אלטשולר אגח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים 126.65 126.65 0.06 5116975
אלטשולר שחם ! אגח חברות ללא מניות 191.71 191.71 0.04 5105697
אלטשולר שחם Smart Beta מומנטום קונצרני (-A) ומעלה 102.77 102.77 0.02 5119235
אלטשולר שחם תל בונד 176.17 176.17 0.04 5110085
אלפי בנדק ! אגח חברות 105.38 105.38 -0.01 5123922
אניגמה אגח חברות ! ללא מניות 112.52 112.52 -0.08 5118773
אנליסט אגח חברות + 30% 806.32 806.32 -0.24 5120894
אנליסט אגח מדורג A ומעלה מחמ 1-4 שנים 114.66 114.66 0 5118328
אנליסט מודל דירוג פנימי 126.31 126.31 -0.01 5116934
אפסילון מדדי אינקס קונצרניים 133.56 133.56 0.01 5112743
ברק ! אגח חברות ללא מניות 104.76 104.76 -0.02 5123633
הראל ! אגח חברות ממוקדת 172.47 172.47 0.02 5107453
הראל ! אגח מדורג – רכיב בטוחה 5125992
הראל ! אגח תאגידים 236.19 238.55 -0.02 5101670
הראל ! מסלול אגח מדורגות 192.6 192.6 -0.02 5101407
הראל ! נבחרת קונצרני 127.58 127.58 0.05 5115928
הראל ! תיק אגח קונצרני 102.8 102.8 0 5119441
הראל ניהול אגח 151.89 151.89 0.01 5112560
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי 100.89 100.89 0 5120340
הראל פיא קונצרני A ומעלה 158.12 158.12 0.02 5107156
הראל פרימיום 501.27 506.28 -0.24 5108253
הראל קונצרני AA ומעלה 127.91 127.91 0.05 5113188
הראל תיק ממוקד הנפקות פלוס ‏ 125.83 125.83 0 5115993
ילין לפידות ! אגח קונצרני 112.4 112.4 0 5120068
ילין לפידות ! מדפ 125.24 125.24 -0.01 5116314
ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים 106.77 106.77 0.03 5119953
ילין לפידות אגח חברות +10% 173.71 173.71 -0.07 5108907
ילין לפידות אגח מדורג ללא מניות 145.15 145.15 0.03 5111935
ילין לפידות מדפ + 10% 119.88 119.88 -0.08 5117502
ילין לפידות קונצרני + 10% 111.94 111.94 0 5122221
ילין לפידות תיק אגח חברות +50% 179.85 179.85 -0.32 5107479
כרמים ! אגח חברות 114.5 114.5 -0.01 5108162
כרמים צמוד מדד מדורג 134.03 134.03 0.03 5108188
מגדל ! אגח חברות 189.91 189.91 -0.01 5104849
מגדל ! אגח חברות Buy Side 101.52 101.52 -0.04 5125695
מגדל M.Q.Model אגח קונצרני מדורג 124.07 124.07 -0.1 5115316
מגדל M.Q.Model בונד צמוד ישראלי מדורג 112.46 112.46 0.04 5116280
מגדל Total Return - רכיב בטוחה 151.98 151.98 -0.01 5112909
מגדל אגח בנקים - COCO 111.82 111.82 0.03 5116926
מגדל אגח חברות A ומעלה 139.47 139.47 0.01 5112669
מגדל בונד שקלי A ומעלה 148.41 148.41 -0.01 5112677
מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 162.41 162.41 0 5100680
מגדל פלטינום ! אגח חברות 187.76 187.76 -0.02 5104427
מודלים אגח חברות ללא מניות 174.37 174.37 -0.05 5103775
מור ! תיק אגח מנוהל 117.32 117.32 0.03 5118633
מור אגח חברות 100.45 100.45 -0.02 5125901
מור נבחרת אגח 141.41 141.41 0.01 5114046
מיטב ! EX תל בונד (60 ושקלי) 158.17 158.17 0.03 5107131
מיטב ! אגח חברות ללא מניות 250.44 250.44 -0.02 5102058
מיטב ! אגח קונצרני 106.9 106.9 0 5123948
מיטב ! קונצרני פלוס 154.82 154.82 -0.08 5114640
מיטב אגח להמרה ואגח חברות 613.76 613.76 -0.25 5113956
מיטב אגח מדורגות ללא מניות 105.56 105.56 0.01 5123880
מיטב דש ! בונד A - רכיב בטוחה 174.72 174.72 0.01 5105143
מיטב דש ! קונצרני ללא מניות 524.49 524.49 0.02 5520028
מיטב מדורגות 230.01 230.01 0.04 5100383
מיטב מדורגות A עד 3 שנים 126.2 126.2 0.04 5114509
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי 113.26 113.26 0.02 5114434
סיגמא ! אגח חברות 164.76 164.76 0.01 5108428
סיגמא ! אגח חברות פלוס 100.17 100.17 -0.19 5125539
סיגמא ! מודל דירוג פנימי 551.67 551.67 0.03 5115506
סיגמא אגח מדורג ללא מניות 123.21 123.21 -0.01 5113501
סיגמא בונד שקלי 79.34 79.34 0.04 5107321
פורטה ! אגח 100.48 100.48 -0.1 5125570
פסגות ! אגח חברות ללא מניות 158.5 158.5 0.02 5105754
פסגות ! אגח רכיב בטוחה - דירוג פנימי 152.02 152.02 0.03 5114228
פסגות ! מודל קונצרני 144.64 144.64 -0.05 5112545
פסגות ! קונצרני ישראל 128.59 128.59 0.01 5112487
פסגות Bond picking 115.47 115.47 0.03 5118138
פסגות אגח חברות מדורגות 1118.23 1118.23 -0.1 5110721
פסגות מדפ מדורג 142.67 142.67 0.04 5111893
פסגות מודל דירוג (!) עד 10% 137.69 137.69 0.02 5112651
פסגות ניהול השקעה בחברות 2966.16 2966.16 -0.41 5110705
פסגות קונצרני ניהול מטבעי 95.55 95.55 0.22 5118880
פסגות קונצרני פלוס 107.55 107.55 -0.17 5123724
פסגות קונצרני שקלי מנגנון חכם 147.59 147.59 0.07 5111224
פסגות תיק קונצרני 127.45 127.45 0.04 5114988
פסטרנק שהם ! אגח חברות ללא מניות 99.56 99.56 0 5125463
קסם אקסלנס ! חברות ללא מניות 1009.41 1009.41 -0.04 5112354
קסם אקסלנס ! מבחר קונצרני + 10% 117.7 117.7 -0.1 5118815
קסם אקסלנס ! קונצרני 850.27 850.27 0.04 5112396
קסם אקסלנס אגח בנקים וAA 100.33 100.33 0.03 5115688
קסם אקסלנס אגח מדורגות 115.92 115.92 -0.02 5115696
קסם אקסלנס אגח נדלן חשיפה לאמריקה - חברות 116.86 116.86 -0.13 5118096
קסם אקסלנס עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 464.63 464.63 0 5104252
קסם אקסלנס קונצרני A ומעלה 160.82 160.82 0.01 5105648
קסם אקסלנס קונצרני שקלי TOTAL RETURN 139.51 139.51 0 5109160
רוטשילד אגח מדורג A ומעלה 69.53 69.53 0.01 5106729
תכלית TTF אינדקס קונצרני חב ריאליות שקלי 101.58 101.58 0 5125075
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 102.5 102.5 0.04 5124425
תכלית TTF אינדקס קונצרני מדורג 5 + שנים 105.98 105.98 0.04 5124417
תכלית TTF אינדקס קונצרני שקלי עד 500 מיליון 101.56 101.56 0.02 5125067
תמהיל אגח חברות 218.97 218.97 -0.15 5107602
תמיר פישמן ! אגח חברות 106.67 106.67 0.02 5124086
תמיר פישמן עוקבת תיק מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 104.51 104.51 0.01 5118583
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ווטרסטון אגח א 3.32 790.86 1140987|4
סאות'רן אגח א 3.24 772.65 1140094|4
אידיבי פת אגח ט 3.22 767.1 7980154|4
תכ.תלבונד20(1) 2.59 616.34 1102276|3
ממשל שקלית 0327 2.39 569.03 1139344|4
דיסק השק אגח י 2.16 514.71 6390348|4
הרץ פרופר אגח א 2.12 505.78 1142603|4
רציו מימון אגחג 2.11 502.15 1142488|4
דה זראסאי אגח ג 2.11 502.64 1137975|4
ממשל שקלית 0142 2.1 501.45 1125400|4
נכסים ובנ אגח ט 2.07 492.12 6990212|4
ממשל משתנה 0520 2.02 481.4 1116193|4
אקסטל אגח א 1.82 434.06 1132299|4
פועלים הנ אגח33 1.79 425.9 1940568|4
ג''י.אף.אי אגח ב 1.62 386.53 1140540|4
אול-יר אגח ד 1.58 375.61 1141274|4
פז נפט אגח ד 1.55 368.88 1132505|4
חשמל אגח 27 1.54 367.61 6000210|4
כיל אגח ה 1.54 365.98 2810299|4
תכ.תלבונד40(1) 1.53 365.26 1109354|3
מזרחי טפחות שה א 1.5 357.73 6950083|4
תכ.תלבונדשקל(2) 1.49 355.45 1116524|3
טאואר אגח ז 1.48 352.16 1138494|4
שופרסל אגח ו 1.4 334.29 7770217|4
אול-יר אגח ב 1.37 325.88 1139781|4
בינל הנפק התח כב 1.36 324.89 1138585|4
שכון ובינוי אגח 8 1.27 301.76 1135888|4
איידיאו אגח ח 1.23 293.22 5050265|4
אלקטרה אגח ד 1.21 288.79 7390149|4
אקסטל אגח ב 1.2 285.63 1135367|4
חלל תקש אג יז 1.13 268.37 1140888|4
פטרוכימים אגח ח 1.13 269.69 7560188|4
צ''וזן נכס אגח א 1.1 261.46 1141894|4
אספן גרופ אגח ז 1.09 259.36 3130333|4
אגוד הנ נדחה כא 1.08 256.49 1141878|4
קרדן אןוי אגח ב 1.07 254.77 1113034|4
אלה פקדון אגח ב 1.07 253.9 1142215|4
נורסטאר אגח יא 1.07 255.34 7230352|4
חשמל אגח 29 1.06 251.51 6000236|4
מז טפ הנפק 45 1.05 250.84 2310217|4
מז טפ הנפק הת 47 1.05 251.24 2310233|4
שפיר הנדס אגח ב 1.04 248.18 1141951|4
הכשרת ישוב אג20 1.04 247.55 6120216|4
אלביט הד אגח ט 1.04 248.53 1131275|4
אידיביפת אגח יד 1.04 248.52 7980337|4
רציו מימון אגחב 1.03 244.58 1139443|4
חשמל אגח 28 1.03 246 6000228|4
פנינסולה אגח א 1.03 245.61 3330073|4
מז טפ הנפק 40 1.03 246.17 2310167|4
בזן אגח ט 1.02 241.93 2590461|4
לוינסקי אגח א 1.02 242.37 2000107|4
אדמה אגח ב 1 238.3 1110915|4
סאפיינס אגח ב 0.99 234.82 1141936|4
דיסק התח נד יא 0.99 236.7 6910137|4
חלל תקש אגח טז 0.98 234.17 1139922|4
ישרס אגח יד 0.93 222.04 6130199|4
גזית גלוב אגח ד 0.91 215.68 1260397|4
אדגר אגח ט 0.91 216.76 1820190|4
ישראמקו אגח א 0.89 212.44 2320174|4
לאומי התח נד400 0.89 211.8 6040331|4
כללביט אגח ח 0.89 210.95 1132968|4
קרסו אגח א 0.85 202.72 1136464|4
שופרסל אגח ה 0.83 196.84 7770209|4
נאויטס מימון אגח א 0.82 194.53 1141365|4
פננטפארק אגח א 0.82 194.88 1142371|4
מויניאן אגח א 0.79 188.96 1135656|4
קרסו אגח ב 0.77 184.22 1139591|4
ממן אגח ב 0.62 147.36 2380046|4
אלרוב נדלן אגח ב 0.62 146.74 3870094|4
קרדן אןוי אגח א 0.57 135.27 1105535|4
חלל תקש אגח ט 0.56 133.71 1131424|4
דלק קב אג לג 0.54 127.75 1138882|4
אול-יר אגח ג 0.52 123.97 1140136|4
הכשרת ישוב אג19 0.51 121.58 6120208|4
אנלייט אנר אגחב 0.51 121.79 7200090|4
בזן אגח ד 0.49 117.29 2590362|4
וויי בוקס אגח א 0.47 112.24 4860094|4
אידיבי פת אגח ז 0.45 107.62 7980121|4
ווסיג'י אגח ב 0.44 104.58 1141217|4
פריון נט אג יב 0.39 91.79 1133537|4
רבד אגח ג 0.26 60.93 5260096|4
מליבו אגח ג 0.25 60.74 1139302|4
אידיבי פת אגח י 0.22 52.75 7980162|4
דיסקונט מנ הת א 0.18 42.33 7480015|4