הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
B 04/26/18 TREASURY BILL 13.65 3509.8
KUNTA 0 01/16/15 9.54 2452.37
NEDWBK 1 1/4 10/20/14 8.12 2087.42
NRW.BANK NRWBK 1 1/4 05/2 6.9 1774.35
ONTARIO (PROVINCE OF) ONT 6.89 1772.68
KOREA WATER RESOURCES KOR 6.89 1772.81
KOROIL 2 1/8 05/14/18 6.88 1770.17
MRK 0 05/18/18 6.85 1761.39
LBANK 1 3/4 02/18/14 5.51 1418.18
KOMMUN 1 1/4 09/03/13 5.49 1411.29
KOFCOR 2 7/8 08/22/18 5.49 1411.09
RY 2.2 07/27/18 5.47 1407.05
LANDWIRTSCH RENTENBANK RE 4.1 1053.95
SHBASS 0 09/23/16 3.43 881.48
AAPL 0 05/03/18 3.43 881.41
NRW 0 09/17/18 LAND NORDR 1.37 352.12