הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל משתנה 0520 45.87 22685.27 1116193|4
ממשל משתנה 1121 34.87 17244.02 1127646|4
ממשל משתנה 0526 19.26 9521.89 1141795|4