קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 10.31 6668.18 1125400|4
ממשל שקלית 1026 9.07 5870.79 1099456|4
ממשל שקלית 0323 8.33 5392.63 1126747|4
ממשל שקלית 0122 8.16 5278.29 1123272|4
ממשל שקלית 0120 7.71 4990.34 1115773|4
ממשל שקלית 0324 7.47 4830.72 1130848|4
ממשל שקלית 0825 7.44 4815.31 1135557|4
ממשל שקלית 0519 6.67 4312.65 1131770|4
ממשל שקלית 0421 5.9 3817 1138130|4
ממשל שקלית 0327 5.85 3781.91 1139344|4
ממשל שקלית 1122 4.69 3034.86 1141225|4
ממשל שקלית 0121 4.68 3030.3 1142223|4
ממשל שקלית 0219 4.64 3000.55 1110907|4
ממשל שקלית 0347 4.26 2756.43 1140193|4
ממשל שקלית 0928 2.86 1852.49 1150879|4
ממשל שקלית 1123 1.96 1270.51 1155068|4