הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 23 13788.7 1125400|4
ממשל שקלית 1026 19.74 11832.3 1099456|4
ממשל שקלית 0324 15.86 9508.19 1130848|4
ממשל שקלית 0825 15.69 9406.98 1135557|4
ממשל שקלית 0327 12.69 7608.08 1139344|4
ממשל שקלית 0347 8.21 4920.47 1140193|4
ממשל שקלית 0928 4.8 2879.39 1150879|4