הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
ממשל שקלית 0142 21.55 22942.15 1125400|4
ממשל שקלית 1026 18.81 20025.2 1099456|4
ממשל שקלית 0825 15.44 16434.08 1135557|4
ממשל שקלית 0324 15.43 16427.78 1130848|4
ממשל שקלית 0327 12.13 12916.11 1139344|4
ממשל שקלית 0347 9.62 10243.72 1140193|4
ממשל שקלית 0928 7.02 7475.76 1150879|4