הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 529 94.34 9998 8190522|4
מקמ 619 5.66 599.64 8190613|4