הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
מקמ 529 94.34 4996.5 8190522|4
מקמ 619 5.66 299.79 8190613|4