קרנות בקטגוריה
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי
קרנות בקטגוריה
MTF מחקה (00) אינדקס A צמוד 108.93 108.93 -0.06 5123344
MTF מחקה (00) אינדקס A שקלי 106.77 106.77 0.19 5123369
MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה צמוד 108.21 108.21 -0.06 5123278
MTF מחקה (00) אינדקס AA ומעלה שקלי 107.19 107.19 0.03 5123260
MTF מחקה (00) אינדקס A-AA ישראל 1-3 100.26 100.26 -0.04 5129069
MTF מחקה (00) אינדקס אג"ח נדלן שקלי גלובלי‏ 95.54 95.54 0.01 5124771
PTF‏ (00) אינדקס A מאוזן 110.48 110.48 0.06 5122460
PTF‏ (00) אינדקס AAומעלה מאוזן 109.34 109.34 -0.01 5122478
PTF (00)(!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה 105.83 105.83 0.06 5123930
א.ש SmartBeta מחקה (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B 105.24 105.24 -0.09 5119235
הראל Htf י(00) אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים) 102.42 102.42 -0.04 5124912
הראל Htf י(00) אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 106.64 106.64 0.02 5123104
הראל Htf י(00) אינדקס קונצרני צמוד A 109.07 109.07 -0.05 5123112
הראל Htf י(00) אינדקס קונצרני שקלי A 106.69 106.69 0.19 5123559
תכלית TTF (00) אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי 101.15 101.15 0.13 5125075
תכלית TTF (00) אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון 101.97 101.97 0.13 5125067
תכלית TTF (00) אינדקס קונצרני מדורג +5 שנים 108.18 108.18 0.06 5124417
תכלית TTF (00) אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים 104.04 104.04 0.01 5124425
הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן