הרכב הקרן
אחוז מהקרן שווי באלפי ש"ח
הרכב הקרן
WESTPAC BANKING WSTP 1.37 8.88 2820.56
RY 2% 10/01/2018 ROYAL BA 8.84 2807.39
BYLAN 1.25% 04/23/18 BAYE 8.39 2665.02
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 7.78 2470.77
LBANK 1 3/4 02/18/14 6.7 2127.04
ISRAEL 5 1/8 03/26/19 5.68 1803.52
NRW 1.375% 07/16/18 LAND 5.58 1770.41
LANDWIRTSCH RENTENBANK RE 5.57 1767.12
NATIONAL BANK OF CANADA N 5.57 1767.42
TD 1.4% 04.30.18 TORONTO- 5.56 1766.48
SEK 3 1/4 09/16/14 5.56 1766.6
KOFCOR 2 7/8 08/22/18 5.55 1763.44
COE 1.125% 05/31/18 COUNC 5.55 1761.33
INTL FINANCE CORPIFC 0.87 4.57 1452.05
FMS WERTMANAGEMENT FMSWER 3.33 1056.62
KFW KFW 1% 06/11/18 2.22 703.68
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 2.2 699.62
TD 2 5/8 09/10/18 1.44 457.95
AGFRNC 1.375% 08.02.19 AG 0.96 304.15
APPLE INC 0.07 21.15