ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 156151.19 -0.36 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 93713.65 -1.17 96|6
^ מזון 40713.16 0.09 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9641.43 -0.91 96|3
^ אופנה והלבשה 5067.14 -1.38 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 4976.74 -0.49 96|7
^ חשמל 2039.08 -1.01 96|4
נדל"ן ובינוי 110096.92 -0.78 95|1
בנקים 105589.64 -0.52 90|1
+ טכנולוגיה 90820.98 -0.99 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 28848.13 -0.56 88|2
^ ביטחוניות 19717.97 -1.06 88|4
^ מוליכים למחצה 13684.54 -2.07 88|6
^ קלינטק 12737.87 -0.79 88|8
^ שירותי מידע 8804.73 -2.47 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3931.55 -0.81 88|3
^ ציוד תקשורת 2952.64 -1.22 88|5
^ השקעות בהיי-טק 143.54 -3.26 88|7
+ ביומד 61915.35 -0.29 87|0
^ השקעות במדעי החיים 7988.41 -3.03 87|3
^ מכשור רפואי 7019.56 -2.46 87|2
^ ביוטכנולוגיה 6508.99 -1.38 87|1
+ מסחר ושירותים 59311.17 -1.12 94|0
^ תקשורת ומדיה 22147.45 -1.98 94|6
^ מסחר 21240.56 -0.65 94|1
^ מלונאות ותיירות 10831.16 -1.3 94|3
^ שירותים 5092.01 -1.09 94|2
השקעה ואחזקות 47996.54 -1.01 97|1
חיפושי נפט וגז 34101.63 -0.06 98|1
ביטוח 24189.78 -2.89 93|1
שירותים פיננסיים 6487.13 -0.61 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אורמת טכנו 19780 -0.8 25139 1134402
אנלייט אנרגיה 170.9 -0.64 1338 720011
אנרג'יקס 341.2 -0.61 378 1123355
סאנפלאואר 581.4 5.5 38 1098755
סולגרין 856.8 7.22 19 1102235
אלומיי 3331 0 0 1082635
ביונד טיים-ש 8 0 249011
וו.טי.פי-ש 3.6 0 1081983