ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 158294.33 1.58 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 95789.62 -0.41 96|6
^ מזון 40207.75 2.81 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9890.5 0.39 96|3
^ עץ, נייר ודפוס 5231.04 1.14 96|7
^ אופנה והלבשה 5122.28 -0.83 96|2
^ חשמל 2053.14 -0.69 96|4
נדל"ן ובינוי 111198.16 0.76 95|1
בנקים 106876.51 -0.26 90|1
+ טכנולוגיה 91877.79 -0.57 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 28788.63 -1.26 88|2
^ ביטחוניות 20438.35 -1.04 88|4
^ מוליכים למחצה 13832.29 0.81 88|6
^ קלינטק 12554.77 1.3 88|8
^ שירותי מידע 9025.41 -0.23 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3940.15 0.35 88|3
^ ציוד תקשורת 3162.97 34.57 88|5
^ השקעות בהיי-טק 135.22 -0.03 88|7
+ ביומד 62296.92 -1.06 87|0
^ השקעות במדעי החיים 8454.52 0.05 87|3
^ מכשור רפואי 7191.19 -0.42 87|2
^ ביוטכנולוגיה 6604.22 0.12 87|1
+ מסחר ושירותים 60259.48 1.2 94|0
^ תקשורת ומדיה 23010.74 1.66 94|6
^ מסחר 21187.42 0.56 94|1
^ מלונאות ותיירות 10905.57 1.66 94|3
^ שירותים 5155.75 0.54 94|2
השקעה ואחזקות 48208.61 -0.21 97|1
חיפושי נפט וגז 34045.06 1.08 98|1
ביטוח 25430.26 0.62 93|1
שירותים פיננסיים 6520.87 0.65 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
לאומי 2166 -0.87 52334 604611
פועלים 2510 -0.16 15945 662577
דיסקונט א 1029 0.1 9119 691212
מזרחי טפחות 6628 -0.11 8227 695437
בינלאומי 7267 0.33 5909 593038
פיבי 9080 -0.27 730 763011
דקסיה ישראל 69400 -0.2 427 711010
אגוד 1994 0.4 218 722314
ירושלים 735 -0.16 6 726018