ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 157316.58 0.61 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 94329.71 -1.02 96|6
^ מזון 40812.19 1.39 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9977.76 0.44 96|3
^ אופנה והלבשה 5126.51 0.8 96|2
^ עץ, נייר ודפוס 5010.29 -0.26 96|7
^ חשמל 2060.13 1.23 96|4
נדל"ן ובינוי 111350.59 -0.03 95|1
בנקים 106013.19 -0.62 90|1
+ טכנולוגיה 92120.66 0.14 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 29166.32 1.24 88|2
^ ביטחוניות 19940.4 -1.62 88|4
^ מוליכים למחצה 14025.14 1.29 88|6
^ קלינטק 12827.58 2.69 88|8
^ שירותי מידע 9053.75 1.2 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3974.91 0.66 88|3
^ ציוד תקשורת 2991.29 0.88 88|5
^ השקעות בהיי-טק 141.27 5.49 88|7
+ ביומד 62298.32 0.92 87|0
^ השקעות במדעי החיים 8258.54 1.52 87|3
^ מכשור רפואי 7148.75 -1.52 87|2
^ ביוטכנולוגיה 6576.96 0.74 87|1
+ מסחר ושירותים 59774.95 0.55 94|0
^ תקשורת ומדיה 22355.93 -3.44 94|6
^ מסחר 21344.59 0.76 94|1
^ מלונאות ותיירות 10932.76 0.91 94|3
^ שירותים 5141.66 1.61 94|2
השקעה ואחזקות 48552.24 0.25 97|1
חיפושי נפט וגז 34087.82 0.72 98|1
ביטוח 25329.82 -0.15 93|1
שירותים פיננסיים 6505.33 0.18 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פרוטרום 34380 1.72 39353 1081082
סודהסטרים 33400 0.36 11903 1121300
שטראוס 7740 0.52 4723 746016
קרור 10170 0.79 356 621011
נטו אחזקות 32990 0.79 210 168013
שמן תעשיות 844.6 1.88 181 634030
מעברות 4220 1.49 85 528018
כרמית 913 3.15 31 440016
גן שמואל 3296 -0.12 13 532010
זנלכל 2052 0 130013
אנגל שלמה 2910 0 180018
צאם 137 0 342014