ענפים
ענף שווי שוק שיעור השינוי תת סקטור
ענפים
+ תעשיה 158085.59 1.76 96|0
^ כימיה, גומי ופלסטיק 95464.1 -0.81 96|6
^ מזון 40355.97 3.31 96|1
^ מתכת ומוצרי בניה 9869.44 0.41 96|3
^ עץ, נייר ודפוס 5229.22 1 96|7
^ אופנה והלבשה 5109.41 -1.1 96|2
^ חשמל 2057.45 -0.21 96|4
נדל"ן ובינוי 111405.01 0.93 95|1
בנקים 107173.25 0.02 90|1
+ טכנולוגיה 91308.51 -1.92 88|0
^ תוכנה ואינטרנט 28971.46 -0.38 88|2
^ ביטחוניות 19652.9 -4.92 88|4
^ מוליכים למחצה 13848.64 0.93 88|6
^ קלינטק 12590.19 1.67 88|8
^ שירותי מידע 9020.39 -0.35 88|1
^ אלקטרוניקה ואופטיקה 3936.54 0.3 88|3
^ ציוד תקשורת 3153.15 34.4 88|5
^ השקעות בהיי-טק 135.22 -0.03 88|7
+ ביומד 62240.9 -1.03 87|0
^ השקעות במדעי החיים 8391.93 -0.65 87|3
^ מכשור רפואי 7159.41 -0.94 87|2
^ ביוטכנולוגיה 6614.46 0.45 87|1
+ מסחר ושירותים 60230.33 1.17 94|0
^ תקשורת ומדיה 22971.91 1.6 94|6
^ מסחר 21202.1 0.57 94|1
^ מלונאות ותיירות 10905.57 1.66 94|3
^ שירותים 5150.76 0.2 94|2
השקעה ואחזקות 48241.23 -0.19 97|1
חיפושי נפט וגז 33950.17 1.07 98|1
ביטוח 25399.04 0.51 93|1
שירותים פיננסיים 6508.76 0.49 84|1
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פוקס 6210 2.54 12150 1087022
פמס 11390 -7.02 1856 315010
דלתא 10350 1.17 1191 627034
תפרון 322 1.45 206 1082585
קסטרו 9448 0.74 67 280016
בריל 880 -0.23 9 399014
ארגמן-ש 56.5 0 617035