מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
ת"א 35 1561.42 -0.7 142
ת"א 125 1443.81 -0.68 137
ארביטראז' 0.09 -2000
ת"א בנקים 5 2333.82 -0.61 164
ת"א 90 1201.83 -0.55 143
ביומד 273.55 -0.87 167
ת"א גלובל בלוטק 365.17 -0.72 145
ת"א נדל"ן 615.4 -0.39 149
ת"א SME60 562.12 -1.11 147
ת"א צמיחה 1294.67 -0.23 163
ת"א All Share 1318.09 -0.67 168
ת"א טכנולוגיה 655.56 -0.61 169
ת"א-נפט וגז 1019.93 -0.38 170
ת"א ביטוח פלוס 1844.89 -0.94 171
ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע 849.68 -0.39 172
ת"א טק-עילית 442.99 -0.67 173
ת"א-35 נטו דולר 2723.34 -0.7 174
ת"א-רימון 1436.58 -0.62 175
ת"א SME150 968.79 -0.82 176
ת"א סקטור-באלאנס 1486.17 -0.67 177
ת"א תעשייה 1399.26 -0.94 178
ת"א פמילי 1569.91 -0.35 179
תל-דיב 1766.78 -0.24 166
ת"א פיננסים 15 2125.36 -0.63 148
מעלה 1750.23 -0.72 150
יתר מניות והמירים 2046.31 -0.48 161
יתר מניות 2157.06 -0.5 162
כללי 1091.16 -0.59 1
מניות כללי 1116.98 -0.6 2
אופציות כללי 102.52 -0.05 3
בנקים 2410.99 -0.58 13
ביטוח 2104.6 -1.08 33
מסחר ושרותים 1108.86 -0.69 41
נדל"ן ובנוי 1080.41 0.01 61
תעשייה 1702.04 -1.04 73
כימיה, גומי ופלסטיק 3170.68 -1.64 97
השקעה ואחזקות 739.91 -0.75 117
חיפושי נפט וגז 1570.31 -0.3 127
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
דיסקונט א 1421 0 108522 691212
לאומי 2443 -1.49 70143 604611
פועלים 2619 0.04 55081 662577
מזרחי טפחות 7710 -1.15 38019 695437
בינלאומי 8980 0.11 6385 593038
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
איילון 4A מניות בנקים 172.06 172.06 -0.32 5104922