ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 1.46 1
נמוכה מאוד 0-10% 2.1 2
נמוכה 10-20% 2.7 3
נמוכה -בינונית 20-30% 3.23 4
בינונית 30-50% 4.43 5
גבוהה 50-75% 4.36 6
גבוהה מאוד 75-100% 5.55 7