ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 2.08 1
נמוכה מאוד 0-10% 3.51 2
נמוכה 10-20% 4.85 3
נמוכה -בינונית 20-30% 5.75 4
בינונית 30-50% 7.93 5
גבוהה 50-75% 8.44 6
גבוהה מאוד 75-100% 12.11 7