ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 1.78 1
נמוכה מאוד 0-10% 4.17 2
נמוכה 10-20% 5.83 3
נמוכה -בינונית 20-30% 7.07 4
בינונית 30-50% 9.7 5
גבוהה 50-75% 10.24 6
גבוהה מאוד 75-100% 17.46 7