ביטוח
קטגוריה נכסים בסיכון % שינוי שנתי
ביטוח
ללא נכסים בסיכון 0% 1.78 1
נמוכה מאוד 0-10% 4.17 2
נמוכה 10-20% 5.83 3
נמוכה -בינונית 20-30% 7.07 4
בינונית 30-50% 9.7 5
גבוהה 50-75% 10.24 6
גבוהה מאוד 75-100% 17.46 7
הרכב
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב
מגדל-קרן ח' 7.92 1.32 1017010
מגדל-קרן ט' 7.9 1.22 1017011
הראל אג"ח עד 20% מניות 7.39 1.48 1259090
הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה 7.27 1009594
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה 7.24 1009661
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול השקעה אג"ח עד 25% מניות 7.16 1.42 1007104
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה 7.14 1009535
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 7.13 1011404
הראל מסלול אג"ח עד 20% במניות למקבלי קצבה 7.13 12599566
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 7.08 1009544
הראל מסלול לבני 60 ומעלה 7.06 12599564
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות 7.03 1009585
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה 6.8 1009729
הפניקס מסלול השקעה מתמחה משולב אג"ח עד 25% מניות למקבלי קצבה 6.77 1009589
הראל-קרן ח' 6.77 1.15 1259010
הראל מסלול לגילאי 60 ומעלה 6.25 1011402
מגדל מסלול אג"ח 25% במניות 6.16 0.88 1017074
הכשרה חברה לביטוח בע"מ -כהלכה 5.68 1009632
איילון מסלול לבני 60 ומעלה 5.58 1009671
הכשרה חברה לביטוח בע"מ לבני 60 ומעלה 5.42 1009631
הפניקס מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.55 1009587
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.08 1009888
אי.די.אי.-אג"ח 80 3.29 1.27 1060098
* כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 60 ומעלה פוליסות לפני 2004 1011349
* הפניקס מסלול השקעה שיטת הפניקס 1007804