הראל (4B) מניות

שער128.96
% שינוי-1.26
נכון ל:07/02/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5107842

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה128.96
מחיר פדיון128.96
שינוי ב-%-1.26
מועד עדכון אחרון07/02/2020
סטיית תקן27.43
שארפ-0.47

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4B
תאריך הקמה06/25/2020
שעות מסחרא 14:30 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדמניות בארץ - מניות כללי
צמוד מט״ח-0.34
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות94.77
חשיפה למניות חו"ל-3.93
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.34
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/08/2007

שיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של הקרן לאגח שאינן בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בארץ
סיווג ראשימניות כללי
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 30 אחוזים

תוכן מקודם