התחברות

אי בי אי 4D אירופה

שער90.29
% שינוי0.48
נכון ל:09/12/2019, 3:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5118542

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה90.29
מחיר פדיון90.29
שינוי ב-%0.48
מועד עדכון אחרון09/12/2019
סטיית תקן12.23
שארפ-0.14

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה09/12/2019
שעות מסחר16-00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי - אירופה חשופת מט"ח
צמוד מט״ח114.39
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל92.31
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול2.25
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/01/2016

לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות אירופה (מניות אירופה – מניות הנסחרות באחת או יותר ממדינות אירופה ו/או מניות שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו באחת ממדינות אירופה, הנסחרות מחוץ למדינות אירופה). חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למטח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי
סיווג משניאירופה חשופת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

תוכן מקודם