אי.בי.אי. מחקה (4D)י S&P Financial

שער137.52
% שינוי‎-0.58
נכון ל:01.12.2021, 02:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5123997

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 30/11/2018

לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד S&P FINANCIAL SELECT SECTOR -NTR . ייעודה של הקרן הינה השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד S&P FINANCIAL , המחושב בדולר, בהתחשב בשיעור השינוי בשער החליפין היציג של הדולר. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה של נכסי הקרן לאגח שאינו בדירוג השקעה לא עלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן

סיווגים

הרכב הקרן

תוכן מקודם