מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 אפריל 1489.33 1.53 1|2018-04-27
ת"א-35 מאי 1489.81 1.65 1|2018-05-25
ת"א-35 יוני 1491.00 1.92 1|2018-06-29
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2018-04-27
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2018-05-25
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2018-06-29
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2018-04-27
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2018-05-25
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2018-06-29
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 001470 APR-T35 2204 11.09 5031.1 82269937
P 001470 APR-T35 240 -58.33 3814.1 82270539
C 001480 APR-T35 1392 8.41 7245.3 82241506
P 001480 APR-T35 428 -50.97 5784.6 82242116
C 001490 APR-T35 762 -0.13 6567.4 82269929
P 001490 APR-T35 812 -39.9 6285.9 82270521
C 001500 APR-T35 360 -10 2915.5 82241498
P 001500 APR-T35 1427 -26.75 3967.2 82242108
C 001510 APR-T35 160 -11.6 990.8 82270075
P 001510 APR-T35 2190 -19.6 1279 82270679