מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יוני טרם נקבע 1|2018-06-29
ת"א-35 יולי טרם נקבע 1|2018-07-27
ת"א-35 אוגוסט טרם נקבע 1|2018-08-31
ת"א-35 שבוע נוכחי טרם נקבע 1|2018-06-22
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2018-06-29
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2018-07-27
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2018-08-31
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2018-06-29
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2018-07-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2018-08-31
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד