מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 מרץ 1488.13 1.09 1|2018-03-30
ת"א-35 אפריל 1488.46 1.5 1|2018-04-27
ת"א-35 מאי 1487.16 0.65 1|2018-05-25
ת"א-35 שבוע נוכחי 1487.93 1.15 1|2018-03-23
ת"א-125 מרץ טרם נקבע 21|2018-03-30
ת"א-125 אפריל טרם נקבע 21|2018-04-27
ת"א-125 מאי טרם נקבע 21|2018-05-25
ת"א-בנקים-5 מרץ טרם נקבע 4|2018-03-30
ת"א-בנקים-5 אפריל טרם נקבע 4|2018-04-27
ת"א-בנקים-5 מאי טרם נקבע 4|2018-05-25
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד