מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יוני 1535.05 1.16 1|2018-06-29
ת"א-35 יולי 1534.88 1.58 1|2018-07-27
ת"א-35 אוגוסט 1535.05 2.99 1|2018-08-31
ת"א-125 יוני 1383.80 1.25 21|2018-06-29
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2018-07-27
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2018-08-31
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2018-06-29
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2018-07-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2018-08-31
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד