מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
ת"א-35 יוני 1527.39 1.27 1|2018-06-29
ת"א-35 יולי 1527.38 1.45 1|2018-07-27
ת"א-35 אוגוסט 1530.06 5.92 1|2018-08-31
ת"א-125 יוני טרם נקבע 21|2018-06-29
ת"א-125 יולי טרם נקבע 21|2018-07-27
ת"א-125 אוגוסט טרם נקבע 21|2018-08-31
ת"א-בנקים-5 יוני טרם נקבע 4|2018-06-29
ת"א-בנקים-5 יולי טרם נקבע 4|2018-07-27
ת"א-בנקים-5 אוגוסט טרם נקבע 4|2018-08-31
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד