מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל מרץ 3.49 0.99 2|2018-03-28
דולר/שקל אפריל 3.48 0.96 2|2018-04-25
דולר/שקל מאי 3.47 0.03 2|2018-05-30
דולר/שקל יוני 3.47 2.91 2|2018-06-27
דולר/שקל דצמבר 3.43 0.75 2|2018-12-26
יורו/שקל מרץ טרם נקבע 5|2018-03-28
יורו/שקל אפריל טרם נקבע 5|2018-04-25
יורו/שקל מאי טרם נקבע 5|2018-05-30
יורו/שקל יוני טרם נקבע 5|2018-06-27
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד