מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
דולר/שקל יוני 3.62 0.45 2|2018-06-27
דולר/שקל יולי 3.61 0.65 2|2018-07-25
דולר/שקל אוגוסט 3.61 0.39 2|2018-08-29
דולר/שקל ספטמבר 3.60 2|2018-09-26
דולר/שקל דצמבר 3.57 2.58 2|2018-12-26
יורו/שקל יוני טרם נקבע 5|2018-06-27
יורו/שקל יולי טרם נקבע 5|2018-07-25
יורו/שקל אוגוסט טרם נקבע 5|2018-08-29
יורו/שקל ספטמבר טרם נקבע 5|2018-09-26
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד
C 0357.5 JUN-DLR 420 -19.23 260.9 82329988
P 0357.5 JUN-DLR 6 -25 3.2 82330028
C 0360.0 JUN-DLR 230 -22.3 2746.5 82028366
P 0360.0 JUN-DLR 35 2.94 170.3 82028432
C 0362.5 JUN-DLR 82 -47.1 436.1 82330002
P 0362.5 JUN-DLR 133 25.47 194.9 82330044
C 0365.0 JUN-DLR 25 -45.65 283.4 82302365
P 0365.0 JUN-DLR 330 14.19 636.4 82302472
C 0367.5 JUN-DLR 9 -52.63 2.1 82349739
P 0367.5 JUN-DLR 571 15.12 199.3 82349747