כתבי אופציה
מדדי מניות של נכס הבסיס מספר נכסי בסיס (מניות) מספר כתבי אופציות
כתבי אופציה
ת"א-125 3 4 137
ת"א-צמיחה 13 18 163
מאגר משלים 29 37 0
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
הרכב המדד
רציו אפ 17 5.5 -3.51 526.12 3940277
רציו אפ 18 6.9 -2.82 177.76 3940285
סלע נדלן אפ 3 59 3.51 6.9 1135565
ביג אפ 4 718 0 1139724