כתבי אופציה
מדדי מניות של נכס הבסיס מספר נכסי בסיס (מניות) מספר כתבי אופציות
כתבי אופציה
ת"א-125 3 4 137
ת"א-צמיחה 12 16 163
מאגר משלים 31 43 0
הרכב המדד
שם ני"ע שער אחרון % שינוי מחזור
הרכב המדד
שוהם ביזנס אפ 1 33.4 -5.92 10.49 1141506
רציו פטרול אפ 2 60 0.5 8.61 1139880
דיסק השק אפ 6 384 -4.38 0.73 6390314
אליום מדיקל אפ7 14 2.94 0.08 1139229
מור השקעות אפ 1 149 0.4 0.03 1141472
רני צים אפ 1 14.5 10.69 0.02 1143627
לוזון קב אפ 4 12.7 9.48 0.01 4730198
אופל בלאנס אפ 3 9.1 1.11 0.01 1140706
קולפלנט אפ יא 1.9 18.75 0 4960175
וויי בוקס אפ 1 20 0 4860086
קולפלנט אפ ז 69.4 0 4960134
קולפלנט אפ ח 70 0 4960142
קולפלנט אפ ט 2.7 0 4960159
ברנמילר אפ 1 174 0 1143494
רציו פטרול אפ 1 47.3 0 1139872
מנרב פרויקט אפ2 29.8 0 1140268