מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
כיל יוני טרם נקבע 8|2018-06-29
כיל יולי טרם נקבע 8|2018-07-27
כיל אוגוסט טרם נקבע 8|2018-08-31
פועלים יוני טרם נקבע 9|2018-06-29
פועלים יולי טר נקבע 9|2018-07-27
פועלים אוגוסט טרם נקבע 9|2018-08-31
לאומי יוני טרם נקבע 10|2018-06-29
לאומי יולי טרם נקבע 10|2018-07-27
לאומי אוגוסט טרם נקבע 10|2018-08-31
טבע יוני טרם נקבע 11|2018-06-29
טבע יולי טרם נקבע 11|2018-07-27
טבע אוגוסט טרם נקבע 11|2018-08-31
דיסקונט יוני טרם נקבע 12|2018-06-29
דיסקונט יולי טרם נקבע 12|2018-07-27
דיסקונט אוגוסט טרם נקבע 12|2018-08-31
מזרחי יוני טרם נקבע 13|2018-06-29
מזרחי יולי טרם נקבע 13|2018-07-27
מזרחי אוגוסט טרם נקבע 13|2018-08-31
בזק יוני טרם נקבע 19|2018-06-29
בזק יולי טרם נקבע 19|2018-07-27
בזק אוגוסט טרם נקבע 19|2018-08-31
פריגו יוני טרם נקבע 20|2018-06-29
פריגו יולי טרם נקבע 20|2018-07-27
פריגו אוגוסט טרם נקבע 20|2018-08-31
בינלאומי יוני טרם נקבע 22|2018-06-29
בינלאומי יולי טרם נקבע 22|2018-07-27
בינלאומי אוגוסט טרם נקבע 22|2018-08-31
נייס יוני טרם נקבע 23|2018-06-29
נייס יולי טרם נקבע 23|2018-07-27
נייס אוגוסט טרם נקבע 23|2018-08-31
דלק קבוצה יוני טרם נקבע 24|2018-06-29
דלק קבוצה יולי טרם נקבע 24|2018-07-27
דלק קבוצה אוגוסט טרם נקבע 24|2018-08-31
ישראמקו יהש יוני טרם נקבע 25|2018-06-29
ישראמקו יהש יולי טרם נקבע 25|2018-07-27
ישראמקו יהש אוגוסט טרם נקבע 25|2018-08-31
חברה לישראל יוני טרם נקבע 26|2018-06-29
חברה לישראל יולי טרם נקבע 26|2018-07-27
חברה לישראל אוגוסט טרם נקבע 26|2018-08-31
פרוטרום יוני טרם נקבע 28|2018-06-29
פרוטרום יולי טרם נקבע 28|2018-07-27
פרוטרום אוגוסט טרם נקבע 28|2018-08-31
אלביט מערכות יוני טרם נקבע 29|2018-06-29
אלביט מערכות יולי טרם נקבע 29|2018-07-27
אלביט מערכות אוגוסט טרם נקבע 29|2018-08-31
עזריאלי קבוצה יוני טרם נקבע 30|2018-06-29
עזריאלי קבוצה יולי טרם נקבע 30|2018-07-27
עזריאלי קבוצה אוגוסט טרם נקבע 30|2018-08-31
דלק קידוחים יהש יוני טרם נקבע 31|2018-06-29
דלק קידוחים יהש יולי טרם נקבע 31|2018-07-27
דלק קידוחים יהש אוגוסט טרם נקבע 31|2018-08-31
פז נפט יוני טרם נקבע 32|2018-06-29
פז נפט יולי טרם נקבע 32|2018-07-27
פז נפט אוגוסט טרם נקבע 32|2018-08-31
גזית גלוב יוני טרם נקבע 33|2018-06-29
גזית גלוב יולי טרם נקבע 33|2018-07-27
גזית גלוב אוגוסט טרם נקבע 33|2018-08-31
מליסרון יוני טרם נקבע 34|2018-06-29
מליסרון יולי טרם נקבע 34|2018-07-27
מליסרון אוגוסט טרם נקבע 34|2018-08-31
שטראוס יוני טרם נקבע 35|2018-06-29
שטראוס יולי טרם נקבע 35|2018-07-27
שטראוס אוגוסט טרם נקבע 35|2018-08-31
פרטנר יוני טרם נקבע 39|2018-06-29
פרטנר יולי טרם נקבע 39|2018-07-27
פרטנר אוגוסט טרם נקבע 39|2018-08-31
סלקום יוני טרם נקבע 40|2018-06-29
סלקום יולי טרם נקבע 40|2018-07-27
סלקום אוגוסט טרם נקבע 40|2018-08-31
הראל השקעות יוני טרם נקבע 41|2018-06-29
הראל השקעות יולי טרם נקבע 41|2018-07-27
הראל השקעות אוגוסט טרם נקבע 41|2018-08-31
שופרסל יוני טרם נקבע 42|2018-06-29
שופרסל יולי טרם נקבע 42|2018-07-27
שופרסל אוגוסט טרם נקבע 42|2018-08-31
הפניקס יוני טרם נקבע 43|2018-06-29
הפניקס יולי טרם נקבע 43|2018-07-27
הפניקס אוגוסט טרם נקבע 43|2018-08-31
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד