מדדים
נכס בסיס שער גלום (נקודות) יחס P/C
מדדים
כיל מרץ טרם נקבע 8|2018-03-30
כיל אפריל טרם נקבע 8|2018-04-27
כיל מאי טרם נקבע 8|2018-05-25
פועלים מרץ טרם נקבע 9|2018-03-30
פועלים אפריל טרם נקבע 9|2018-04-27
פועלים מאי טרם נקבע 9|2018-05-25
לאומי מרץ טרם נקבע 10|2018-03-30
לאומי אפריל טרם נקבע 10|2018-04-27
לאומי מאי טרם נקבע 10|2018-05-25
טבע מרץ טרם נקבע 11|2018-03-30
טבע אפריל טרם נקבע 11|2018-04-27
טבע מאי טרם נקבע 11|2018-05-25
דיסקונט מרץ טרם נקבע 12|2018-03-30
דיסקונט אפריל טרם נקבע 12|2018-04-27
דיסקונט מאי טרם נקבע 12|2018-05-25
מזרחי מרץ טרם נקבע 13|2018-03-30
מזרחי אפריל טרם נקבע 13|2018-04-27
מזרחי מאי טרם נקבע 13|2018-05-25
בזק מרץ טרם נקבע 19|2018-03-30
בזק אפריל טרם נקבע 19|2018-04-27
בזק מאי טרם נקבע 19|2018-05-25
פריגו מרץ טרם נקבע 20|2018-03-30
פריגו אפריל טרם נקבע 20|2018-04-27
פריגו מאי טרם נקבע 20|2018-05-25
בינלאומי מרץ טרם נקבע 22|2018-03-30
בינלאומי אפריל טרם נקבע 22|2018-04-27
בינלאומי מאי טרם נקבע 22|2018-05-25
נייס מרץ טרם נקבע 23|2018-03-30
נייס אפריל טרם נקבע 23|2018-04-27
נייס מאי טרם נקבע 23|2018-05-25
דלק קבוצה מרץ טרם נקבע 24|2018-03-30
דלק קבוצה אפריל טרם נקבע 24|2018-04-27
דלק קבוצה מאי טרם נקבע 24|2018-05-25
ישראמקו יהש מרץ טרם נקבע 25|2018-03-30
ישראמקו יהש אפריל טרם נקבע 25|2018-04-27
ישראמקו יהש מאי טרם נקבע 25|2018-05-25
חברה לישראל מרץ טרם נקבע 26|2018-03-30
חברה לישראל אפריל טרם נקבע 26|2018-04-27
חברה לישראל מאי טרם נקבע 26|2018-05-25
פרוטרום מרץ טרם נקבע 28|2018-03-30
פרוטרום אפריל טרם נקבע 28|2018-04-27
פרוטרום מאי טרם נקבע 28|2018-05-25
אלביט מערכות מרץ טרם נקבע 29|2018-03-30
אלביט מערכות אפריל טרם נקבע 29|2018-04-27
אלביט מערכות מאי טרם נקבע 29|2018-05-25
עזריאלי קבוצה מרץ טרם נקבע 30|2018-03-30
עזריאלי קבוצה אפריל טרם נקבע 30|2018-04-27
עזריאלי קבוצה מאי טרם נקבע 30|2018-05-25
דלק קידוחים יהש מרץ טרם נקבע 31|2018-03-30
דלק קידוחים יהש אפריל טרם נקבע 31|2018-04-27
דלק קידוחים יהש מאי טרם נקבע 31|2018-05-25
פז נפט מרץ טרם נקבע 32|2018-03-30
פז נפט אפריל טרם נקבע 32|2018-04-27
פז נפט מאי טרם נקבע 32|2018-05-25
גזית גלוב מרץ טרם נקבע 33|2018-03-30
גזית גלוב אפריל טרם נקבע 33|2018-04-27
גזית גלוב מאי טרם נקבע 33|2018-05-25
מליסרון מרץ טרם נקבע 34|2018-03-30
מליסרון אפריל טרם נקבע 34|2018-04-27
מליסרון מאי טרם נקבע 34|2018-05-25
שטראוס מרץ טרם נקבע 35|2018-03-30
שטראוס אפריל טרם נקבע 35|2018-04-27
שטראוס מאי טרם נקבע 35|2018-05-25
פרטנר מרץ טרם נקבע 39|2018-03-30
פרטנר אפריל טרם נקבע 39|2018-04-27
פרטנר מאי טרם נקבע 39|2018-05-25
סלקום מרץ טרם נקבע 40|2018-03-30
סלקום אפריל טרם נקבע 40|2018-04-27
סלקום מאי טרם נקבע 40|2018-05-25
הראל השקעות מרץ טרם נקבע 41|2018-03-30
הראל השקעות אפריל טרם נקבע 41|2018-04-27
הראל השקעות מאי טרם נקבע 41|2018-05-25
הרכב המדד
נייר הערך שער (שקלים) שיעור השינוי מחזור ContractId1
הרכב המדד