פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 3.81 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.8 2196
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 5.37 9979
כלל פנסיה מסלול לזכאים קיימים 5.1 9649
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.96 2214
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 4.78 1703
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 4.77 12028
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.64 8645
פסגות מקיפה חו"ל 4.63 9850
מבטחים החדשה זכאים קיימים 4.6 8561
מיטבית עתודות - ספיר 4.6 2002
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 4.59 12145
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.54 2199
מגדל מקפת אישית אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 4.5 8602
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים 4.36 9987
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 4.36 9974
איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 4.32 12157
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 4.29 9768
מבטחים החדשה מקבלי פנסיה חדשים 4.24 12155
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 4.23 9757
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.17 12177
כלל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 4.13 2205
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה - חושן 4.08 9650
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 4.07 8588
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 4.03 9769
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 4.03 9984
כלל פנסיה עד 50 4 9654
מבטחים החדשה - כללי 3.98 2009
כלל פנסיה מניות 3.96 9647
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 3.96 2203
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 3.95 2207
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 3.89 12119
מבטחים החדשה פנסיונרים 3.88 2212
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 3.86 12027
מגדל מקפת אישית כללי 3.81 2102
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.76 2157
כלל פנסיה 50-60 3.74 9655
הפניקס פנסיה מקיפה - בסיסי למקבלי קצבה 3.71 2201
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 3.7 9758
מגדל מקפת אישית מניות 3.61 2142
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 3.57 8801
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 3.56 9770
מגדל מקפת אישית השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 3.55 8603
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 3.44 9760
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 3.43 2187
הראל פנסיה - גילעד כללי 3.42 2172
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 3.42 2014
מבטחים החדשה - מסלול מניות 3.39 2063
הראל פנסיה - הלכה 3.38 2173
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 3.37 2070
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 3.37 8802
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 3.36 2015
הראל פנסיה - מנוף כללי 3.35 2177
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 3.32 8803
פסגות מקיפה - אפיק מניות 3.3 2071
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 3.29 9976
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 3.28 2016
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 3.25 2004
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 3.24 9759
כלל פנסיה 60 ומעלה 3.23 9656
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 3.22 8806
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 3.21 1560
מגדל מקפת אישית הלכה 3.2 2112
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 3.18 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 3.17 2013
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 3.16 9975
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 3.14 9980
מיטב דש מקיפה 50-60 3.12 9967
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 3.12 2242
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 3.08 2188
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 3.08 2184
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 3.08 2155
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 3.06 2182
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 3.02 8812
מגדל מקפת אישית אג"ח 3.01 2144
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 3.01 1589
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 2.94 2012
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-50 2.94 9829
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 2.93 2174
פסגות לבני 60 ומעלה 2.92 1693
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 2.87 2064
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 2.87 8484
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 2.82 2011
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 2.8 2105
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 2.79 2072
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-60 2.77 9827
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 2.75 9849
כלל פנסיה אג"ח 2.73 9648
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 2.69 2074
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 2.69 9968
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-70 2.65 9825
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-80 2.61 9823
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-90 2.6 9821
מיטב דש מקיפה הלכה 2.47 2156
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 2.46 2104
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 2.07 9983
הראל פנסיה - מניות 1.82 2175
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.78 2143
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.76 9097
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.75 2189
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 12116
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 12117
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 12118
* הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 12135
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12138
* מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 12146
* מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 12147
* מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 12148
* פסגות מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר 1.1.18 12149
* פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 12150
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 12419
* כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 12176