פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 6.69 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 10.25 9983
מבטחים החדשה - מסלול מניות 9.61 2063
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 8.67 2187
כלל פנסיה מניות 8.35 9647
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 8.33 9757
פסגות מקיפה חו"ל 7.93 9850
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 7.88 2105
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 7.58 2015
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 7.53 2016
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 7.36 2183
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 7.33 9974
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 7.32 1589
פסגות מקיפה - אפיק מניות 7.3 2071
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 7.24 2184
מיטבית עתודות - ספיר 7.2 2002
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 7.08 8812
מבטחים החדשה - כללי 7.06 2009
מגדל מקפת אישית מניות 7.01 2142
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 6.82 2014
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 6.82 9758
הראל פנסיה - מנוף כללי 6.71 2177
הראל פנסיה - גילעד כללי 6.68 2172
כלל פנסיה עד 50 6.66 9654
מגדל מקפת אישית כללי 6.52 2102
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-90 6.47 9821
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-80 6.45 9823
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 6.36 2004
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 6.24 2155
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 6.24 8801
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-70 6.17 9825
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 6.06 9984
הראל פנסיה - מניות 6.04 2175
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 5.99 2013
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 5.97 2070
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.97 2196
מיטב דש מקיפה 50-60 5.95 9967
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 5.89 2182
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 5.81 9760
כלל פנסיה 50-60 5.79 9655
מגדל מקפת אישית הלכה 5.78 2112
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 5.78 9975
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 5.76 8806
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 5.75 9768
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-60 5.68 9827
הראל פנסיה - הלכה 5.65 2173
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 5.39 8802
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 5.36 2074
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 5.35 2203
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה - חושן 5.24 9650
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 5.23 9976
כלל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 5.04 2205
פסגות פנסיה - פנסיונרים 5.02 2214
כלל פנסיה 60 ומעלה 5 9656
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 4.98 1703
מבטחים החדשה פנסיונרים 4.96 2212
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.95 8645
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-50 4.91 9829
הפניקס פנסיה מקיפה - בסיסי למקבלי קצבה 4.89 2201
מבטחים החדשה זכאים קיימים 4.87 8561
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 4.87 8588
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 4.84 2072
מגדל מקפת אישית אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 4.83 8602
מגדל מקפת אישית השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 4.83 8603
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 4.82 2012
מיטב דש מקיפה הלכה 4.77 2156
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 4.73 2207
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.72 2157
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 4.71 8803
כלל פנסיה מסלול לזכאים קיימים 4.67 9649
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.62 2199
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 4.62 9980
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 4.59 9759
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 4.55 9769
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים 4.51 9987
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 4.36 2242
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 4.3 8484
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 4.22 9770
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 4.16 9968
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 4.09 1560
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 3.87 2174
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 3.79 9979
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 3.65 2011
פסגות לבני 60 ומעלה 3.55 1693
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 3.5 2188
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 3.5 9849
כלל פנסיה אג"ח 3.37 9648
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 3.18 2064
מגדל מקפת אישית אג"ח 3.15 2144
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 3.1 2104
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.62 2143
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.61 9097
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.56 2189
* הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 12027
* הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 12028
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 12116
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 12117
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 12118
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 12119
* הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 12135
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12138
* מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 12145
* מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 12146
* פסגות מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר 1.1.18 12149
* מבטחים החדשה מקבלי פנסיה חדשים 12155
* איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 12157
* כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 12176
* כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12177
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 12419