פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 4.43 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
פסגות מקיפה חו"ל 5.64 9850
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.6 2196
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 5.58 9974
מבטחים החדשה - מסלול מניות 5.52 2063
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 5.32 2187
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 5.27 2105
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 5.19 1589
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.04 2199
מבטחים החדשה - כללי 4.95 2009
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 4.86 1703
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.84 2214
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 4.84 9768
מיטבית עתודות - ספיר 4.74 2002
פסגות מקיפה - אפיק מניות 4.71 2071
כלל פנסיה מסלול לזכאים קיימים 4.56 9649
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 4.56 9984
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 4.52 2155
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 4.47 2015
כלל פנסיה מניות 4.47 9647
מיטב דש מקיפה 50-60 4.47 9967
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 4.4 2016
הראל פנסיה - מנוף כללי 4.38 2177
הראל פנסיה - גילעד כללי 4.38 2172
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 4.33 9769
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 4.32 9757
מגדל מקפת אישית אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 4.3 8602
מבטחים החדשה זכאים קיימים 4.3 8561
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 4.26 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 4.21 2014
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 4.15 2184
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.12 8645
מגדל מקפת אישית כללי 4.11 2102
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה - חושן 4.07 9650
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 4.04 2004
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 3.97 2070
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 3.96 2182
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 3.95 8812
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 3.95 9975
כלל פנסיה עד 50 3.92 9654
כלל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 3.91 2205
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 3.86 8588
מגדל מקפת אישית מניות 3.84 2142
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים 3.82 9987
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 3.8 2013
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 3.73 9976
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 3.71 8801
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 3.67 2207
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 3.63 9983
מגדל מקפת אישית הלכה 3.62 2112
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 3.61 2203
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 3.6 9758
כלל פנסיה 50-60 3.59 9655
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 3.56 9980
מגדל מקפת אישית השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 3.55 8603
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 3.54 9770
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 3.51 9979
הראל פנסיה - הלכה 3.49 2173
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 3.46 2072
הפניקס פנסיה מקיפה - בסיסי למקבלי קצבה 3.37 2201
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 3.36 2074
מבטחים החדשה פנסיונרים 3.3 2212
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 3.28 9760
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 3.24 8802
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-90 3.23 9821
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-80 3.23 9823
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 3.23 8806
כלל פנסיה 60 ומעלה 3.22 9656
מיטב דש מקיפה הלכה 3.2 2156
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 3.19 2242
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.17 2157
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 3.17 9968
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-60 3.17 9827
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-70 3.12 9825
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-50 3.01 9829
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 3 1560
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 2.98 8803
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 2.97 2012
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 2.85 9759
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 2.82 2174
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 2.8 2188
פסגות לבני 60 ומעלה 2.79 1693
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 2.76 8484
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 2.74 9849
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 2.66 2064
הראל פנסיה - מניות 2.56 2175
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 2.55 2011
כלל פנסיה אג"ח 2.39 9648
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 2.27 2104
מגדל מקפת אישית אג"ח 2.16 2144
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.77 2143
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.76 9097
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.73 2189
* הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 12027
* הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 12028
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 12116
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 12117
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 12118
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 12119
* הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 12135
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12138
* מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 12145
* מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 12146
* מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 12147
* פסגות מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר 1.1.18 12149
* מבטחים החדשה מקבלי פנסיה חדשים 12155
* איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 12157
* כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 12176
* כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12177
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 12419