פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 7.71 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
מבטחים החדשה - מסלול מניות 11.83 2063
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 11.69 2105
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 11.66 2187
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 11.47 1589
כלל פנסיה מניות 11.17 9647
פסגות מקיפה - אפיק מניות 10.16 2071
מגדל מקפת אישית מניות 9.89 2142
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 9.46 9757
הראל פנסיה - מניות 9.31 2175
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 9.22 2015
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 9.16 2016
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 9.01 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 8.89 2184
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 8.8 9974
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 8.65 8812
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 8.46 9983
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 8.38 2155
מבטחים החדשה - כללי 8.25 2009
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 8.08 9768
כלל פנסיה עד 50 8.07 9654
מיטבית עתודות - ספיר 7.98 2002
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 7.91 2014
הראל פנסיה - מנוף כללי 7.85 2177
הראל פנסיה - גילעד כללי 7.83 2172
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 7.59 2070
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-80 7.56 9823
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-90 7.55 9821
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 7.54 9984
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 7.39 8801
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-70 7.36 9825
מיטב דש מקיפה 50-60 7.34 9967
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 7.34 2004
מגדל מקפת אישית כללי 7.32 2102
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 7.32 9758
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 7.14 2182
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 7.04 9975
הראל פנסיה - הלכה 6.95 2173
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 6.91 2074
מגדל מקפת אישית הלכה 6.83 2112
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 6.79 9760
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 6.79 9769
כלל פנסיה 50-60 6.76 9655
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 6.69 2072
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 6.68 2013
מיטב דש מקיפה הלכה 6.65 2156
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 6.62 2196
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-60 6.48 9827
פסגות מקיפה חו"ל 6.28 9850
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 6.19 8802
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 5.94 9976
כלל פנסיה 60 ומעלה 5.36 9656
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 5.23 9770
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-50 5.23 9829
מגדל מקפת אישית אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 5.22 8602
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 5.21 8803
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 5.17 2012
כלל פנסיה מסלול לזכאים קיימים 5.12 9649
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 5.02 9980
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.01 2199
מבטחים החדשה זכאים קיימים 4.99 8561
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 4.99 2242
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.94 2214
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.87 8645
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 4.85 1703
מגדל מקפת אישית השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 4.83 8603
כלל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 4.77 2205
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה - חושן 4.76 9650
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 4.76 1560
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 4.74 2207
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 4.72 9759
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 4.64 8588
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 4.64 9968
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 4.56 2203
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים 4.4 9987
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 4.31 8484
פסגות לבני 60 ומעלה 4.31 1693
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 4.27 8806
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 4.25 9849
מבטחים החדשה פנסיונרים 4.24 2212
הפניקס פנסיה מקיפה - בסיסי למקבלי קצבה 4.17 2201
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.83 2157
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 3.79 2011
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 3.26 2174
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 3.24 2188
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 3.01 2064
כלל פנסיה אג"ח 2.94 9648
מגדל מקפת אישית אג"ח 2.68 2144
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 2.49 2104
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.81 2143
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.76 9097
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.73 2189
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 0.32 9979
* הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 12027
* הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 12028
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 12116
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 12117
* הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 12118
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 12119
* הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 12135
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12138
* מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 12145
* מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 12146
* פסגות מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר 1.1.18 12149
* מבטחים החדשה מקבלי פנסיה חדשים 12155
* איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 12157
* כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 12176
* כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12177
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 12419