פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 5.72 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 7.54 9757
כלל פנסיה מניות 7.47 9647
מגדל מקפת אישית מניות 7.09 2142
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 7.01 2196
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 6.71 9768
מיטבית עתודות - ספיר 6.63 2002
מבטחים החדשה - מסלול מניות 6.62 2063
כלל פנסיה עד 50 6.62 9654
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 6.59 9758
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 6.38 1589
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 6.33 9984
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 6.21 9760
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 6.2 2187
פסגות מקיפה - אפיק מניות 6.19 2071
פסגות פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 6.07 2070
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 6.05 9769
כלל פנסיה 50-60 6.03 9655
פסגות פנסיה - פנסיונרים 6.02 2214
כלל פנסיה מסלול לזכאים קיימים 5.91 9649
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל 5.91 9979
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 5.91 12145
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 5.87 9974
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 5.84 2015
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 5.81 2105
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.8 12138
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 5.79 1703
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 5.78 2016
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה 5.77 8801
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 5.73 2183
הראל פנסיה - מניות 5.73 2175
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 5.7 8645
מבטחים החדשה - כללי 5.65 2009
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 5.64 2184
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 5.62 8812
הלמן אלדובי קרן פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי פנסיה 5.59 12135
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול קצבה לזכאים קיימים 5.58 9987
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 5.57 12028
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.57 12177
הראל פנסיה - גילעד כללי 5.57 2172
מגדל מקפת אישית הלכה 5.55 2112
מגדל מקפת אישית כללי 5.51 2102
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 5.51 2155
פסגות מקיפה פנסיונרים למקבלי קצבה לאחר 1.1.18 5.51 12149
הראל פנסיה - הלכה 5.5 2173
הראל פנסיה - מנוף כללי 5.5 2177
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 5.5 2014
מגדל מקפת אישית אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 5.48 8602
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 ומטה 5.45 12116
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 5.39 2004
איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 5.36 12157
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-70 5.36 9825
פסגות מקיפה חו"ל 5.35 9850
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-90 5.31 9821
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-80 5.3 9823
מבטחים החדשה זכאים קיימים 5.3 8561
מבטחים החדשה מקבלי פנסיה חדשים 5.29 12155
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 5.26 9759
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 5.25 8802
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 5.23 2203
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים 5.2 2207
מבטחים החדשה פנסיונרים 5.19 2212
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 5.1 2182
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 5.09 8588
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 5.08 2072
כלל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 5.07 2205
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.06 2157
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 50 עד 60 5.05 12117
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-60 5.03 9827
מיטב דש מקיפה 50-60 5.02 9967
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 5 12027
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.98 2199
מגדל מקפת אישית השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 4.98 8603
הפניקס פנסיה מקיפה - בסיסי למקבלי קצבה 4.96 2201
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 4.96 2074
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 4.94 9770
כלל פנסיה 60 ומעלה 4.91 9656
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה - חושן 4.9 9650
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 4.9 9975
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 4.88 2013
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 4.83 8803
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי לפנסיונרים 4.78 12119
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 4.77 1560
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה 4.74 12176
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 4.72 9976
מיטב דש מקיפה הלכה 4.66 2156
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 4.62 2242
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 4.6 9980
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 4.59 2012
הראל פנסיה - ילידי שנות ה-50 4.51 9829
פסגות לבני 60 ומעלה 4.43 1693
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 4.37 9983
הפניקס פנסיה מקיפה מסלול פאסיבי לבני 60 ומעלה 4.32 12118
כלל פנסיה מסלול אג"ח עד 15% מניות 4.28 8484
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 4.22 8806
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 4.13 2188
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 4.11 2011
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 4.04 9968
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 4.04 9849
מגדל מקפת אישית אג"ח 3.78 2144
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 3.71 2174
כלל פנסיה אג"ח 3.59 9648
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 3.4 2064
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 3.25 2104
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.9 9097
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.86 2189
מגדל מקפת אישית שקלי טווח קצר 1.85 2143
* מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה 12146
* מגדל מקפת אישית מניות למקבלי קצבה 12147
* מגדל מקפת אישית אג"ח למקבלי קצבה 12148
* פסגות פנסיה מקיפה הלכתי למקבלי קצבה לאחר ה-1.1.18 12150
* אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות 12419