פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 7.84 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
מבטחים החדשה - מסלול מניות 11.38 2063
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 11.03 9757
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 10.41 2187
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 9.88 9983
כלל פנסיה מניות 9.75 9647
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 9.67 2105
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 9.44 2015
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 9.43 2016
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 9.35 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 9.25 2184
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 9.2 1589
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 9.11 8812
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 9.09 9758
הראל פנסיה - מניות 9.06 2175
מקפת אישית - מסלול מניות 8.83 2142
ילידי שנות ה-90 8.48 9821
ילידי שנות ה-80 8.45 9823
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 8.41 2014
מיטבית עתודות - ספיר 8.37 2002
הראל פנסיה - גילעד כללי 8.37 2172
הראל פנסיה - מנוף כללי 8.35 2177
פסגות מקיפה - אפיק מניות 8.32 2071
מבטחים החדשה - כללי 8.2 2009
ילידי שנות ה-70 8.19 9825
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 7.92 9974
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות 7.89 9982
כלל פנסיה עד 50 7.84 9654
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 7.78 2155
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 7.4 2013
ילידי שנות ה-60 7.34 9827
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 7.32 9760
מקפת אישית - כללי 7.3 2102
מסלול לבני 50 ומטה 7.27 2070
עד גיל 50 7.05 8801
כלל פנסיה 50-60 6.91 9655
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 6.9 2004
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 6.89 9975
מיטב דש מקיפה 50-60 6.78 9967
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 6.47 9768
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 6.41 2182
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 6.17 9976
גיל 50 עד 60 6.16 8802
כלל פנסיה 60 ומעלה 6.09 9656
ילידי שנות ה-50 6.09 9829
מקפת אישית - מסלול הלכה 6.08 2112
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 6.03 9984
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 6.02 2012
הראל פנסיה - הלכה 5.94 2173
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 5.83 2072
מיטב דש מקיפה הלכה 5.79 2156
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 5.76 9759
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 5.62 2074
מבטחים החדשה פנסיונרים 5.61 2212
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 5.54 2203
מגיל 60 5.54 8803
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 5.38 1703
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 5.36 9980
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 5.33 9769
אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 5.28 8602
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.26 2205
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 5.26 8588
מסלול הלכה למבקלי קצבה - חושן 5.24 9650
אפיק כללי למקבלי פנסיה 5.2 2207
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.19 2196
מסלול אג"ח עד 15% מניות 5.14 8484
מבטחים החדשה זכאים קיימים 5.14 8561
אפיק השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 5.12 8603
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 5.05 2242
פסגות מקיפה חו"ל 5.01 9850
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 4.98 9968
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.93 2201
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.92 2214
מסלול קצבה לזכאים קיימים 4.9 9987
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 4.84 9649
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 4.82 9770
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 4.68 8806
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 4.68 2174
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 4.53 2011
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 4.48 1560
פסגות לבני 60 ומעלה 4.44 1693
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 4.32 2188
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.31 8645
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 4.3 9849
כלל פנסיה אג"ח 4.19 9648
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 3.77 2104
מקפת אישית - מסלול אג"ח 3.68 2144
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.57 2199
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 3.43 2064
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.2 2157
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 2.71 9978
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.53 9097
מקפת אישית - שקלי טווח קצר 1.52 2143
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.49 2189
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -0.89 9979
* הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 12027
* הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה 12028
* מסלול בסיסי לפנסיונרים 12119
* מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה 12145
* מבטחים החדשה מקבלי פנסיה חדשים 12155
* איילון מיטב מקיפה מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 12157
* מסלול בסיסי למקבלי קצבה 12177
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול שיטת הפניקס מאוחד 7738