פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 9.5 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
מבטחים החדשה - מסלול מניות 13.63 2063
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול מניות 13.58 2187
כלל פנסיה מניות 13.47 9647
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 13.34 9757
הראל פנסיה - מניות 13.31 2175
מיטב דש מקיפה - מסלול מניות 13.04 2105
מקפת אישית - מסלול מניות 12.44 2142
מיטב דש מקיפה פאסיבי- מדדי מניות 12.35 1589
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2040 11.68 2015
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2045 11.68 2016
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2050 11.62 2183
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2055 11.54 2184
פסגות מקיפה - אפיק מניות 11.46 2071
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2060 11.44 8812
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות חו"ל 11.39 9983
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי מניות 11.19 9982
ילידי שנות ה-90 11.17 9821
ילידי שנות ה-80 11.14 9823
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 10.95 9758
ילידי שנות ה-70 10.9 9825
מיטבית עתודות - ספיר 10.38 2002
הראל פנסיה - מנוף כללי 10.34 2177
הראל פנסיה - גילעד כללי 10.34 2172
כלל פנסיה עד 50 10.28 9654
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2035 10.19 2014
מיטב דש מקיפה מסלול לבני 50 ומטה 9.86 2155
מבטחים החדשה - כללי 9.57 2009
מסלול לבני 50 ומטה 9.46 2070
ילידי שנות ה-60 9.45 9827
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה 9.45 9974
עד גיל 50 9.15 8801
מקפת אישית - כללי 8.96 2102
מיטבית עתודות - חושן (כהלכה) 8.96 2004
כלל פנסיה 50-60 8.73 9655
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול הלכה 8.7 9760
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2030 8.69 2013
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה 8.6 9768
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 8.44 9975
מיטב דש מקיפה 50-60 8.43 9967
מבטחים החדשה - מסלול הלכה 8.19 2182
הראל פנסיה - הלכה 7.83 2173
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה 7.81 9984
פסגות מקיפה - אפיק הלכה 7.78 2074
גיל 50 עד 60 7.77 8802
מקפת אישית - מסלול הלכה 7.76 2112
פסגות מסלול לבני 50 עד 60 7.7 2072
מיטב דש מקיפה הלכה 7.59 2156
ילידי שנות ה-50 7.52 9829
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה 7.37 9976
כלל פנסיה 60 ומעלה 7.32 9656
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2025 7.02 2012
מגיל 60 6.95 8803
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 6.93 9769
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה 6.57 9759
הפניקס מסלול אג"ח עד 25% מניות 6.42 9980
מסלול אג"ח עד 15% מניות 6.18 8484
אפיק לזכאים קיימים לפנסיה 6.17 8602
מיטב דש מקיפה אג"ח עד 25% במנית 6.15 2242
אפיק כללי למקבלי פנסיה 6.14 2207
מיטב דש מקיפה 60 ומעלה 5.94 9968
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 5.93 2205
אפיק השקעה למקבלי פנסיה לפי הכשר הלכתי 5.91 8603
מבטחים החדשה פנסיונרים 5.82 2212
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה 5.82 9770
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים 5.72 8588
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה 5.69 2203
מבטחים החדשה זכאים קיימים 5.58 8561
מסלול הלכה למבקלי קצבה - חושן 5.58 9650
מיטב דש פנסיה מקיפה פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות 5.52 1560
מסלול פנסיה לזכאים קיימים 5.45 9649
פסגות לבני 60 ומעלה 5.42 1693
מסלול קצבה לזכאים קיימים 5.42 9987
פסגות מקיפה אג"ח עד 20% מניות 5.36 9849
הראל פנסיה - אג"ח ללא מניות 5.17 2174
מבטחים החדשה - מסלול יעד לפרישה 2020 5.1 2011
פסגות מקיפה פנסיונרים הלכתי 5.04 1703
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול אג"ח 4.99 2188
מיטב דש מקיפה קצבה לזכאים קיימים 4.89 8645
כלל פנסיה אג"ח 4.77 9648
מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.74 2201
פסגות פנסיה - פנסיונרים 4.71 2214
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה 4.59 8806
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 4.35 2196
מקפת אישית - מסלול אג"ח 4.04 2144
פסגות מקיפה חו"ל 4.04 9850
מיטב דש מקיפה - מסלול אג"ח (ללא מניות) 3.88 2104
מיטב דש מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.83 2157
מבטחים החדשה - מסלול אג"ח 3.7 2064
הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.63 2199
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח 2.75 9978
הראל פנסיה - שיקלי טווח קצר 1.59 9097
מקפת אישית - שקלי טווח קצר 1.58 2143
הפניקס פנסיה מקיפה - הפניקס מסלול שקלי טווח קצר 1.55 2189
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל -2.93 9979
* הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול שיטת הפניקס מאוחד 7738