פנסיה
מסלול תשואה שנתית ממוצעת
פנסיה
פנסיה חדשה מקיפה מבטיחה הכנסה חודשית לכל החיים, החל מתקופת הפרישה וכוללת חיסכון לפנסיה וכיסוי ביטוחי למקרה מוות או נכות של המבוטח 6.4 31
הרכב פנסיה
שם הקופה תשואה 12 חודש שארפ 3 שנים
הרכב פנסיה
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול מניות 9.29 8318
מקפת משלימה - מסלול מניות 8.17 2146
מיטב דש כללית מסלול מניות 8.05 2109
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה 7.87 9761
פסגות כללית - אפיק מניות 7.29 2066
מבטחים כללית יעד לפרישה 2040 6.93 1645
מבטחים כללית יעד לפרישה 2045 6.89 1651
מבטחים כללית יעד לפרישה 2050 6.73 1652
מבטחים כללית יעד לפרישה 2055 6.65 1653
מבטחים כללית יעד לפרישה 2060 6.51 1666
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50-60 6.37 9762
מבטחים כללית יעד לפרישה 2035 6.11 1638
כלל פנסיה משלימה - כללי 5.55 2176
כלל פנסיה משלימה עד 50 5.39 9633
הראל פנסיה כללית - כללי 5.3 2164
מבטחים כללית יעד לפרישה 2030 5.25 1619
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה 5.24 7234
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 4.92 7235
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-80 4.88 9862
מיטב דש כללית מסלול לבני 50 ומטה 4.56 2158
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-90 4.55 9864
כלל פנסיה משלימה 50-60 4.54 9634
בני 50 ומטה 4.54 9453
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-70 4.44 9860
לבני 50 עד 60 4.14 9454
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 ומטה 4.07 9752
מסלול לבני 50 ומטה 4.05 2065
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה 4.02 7236
מיטב דש כללית 50-60 3.98 9972
מקפת משלימה - כללי 3.93 2145
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 50 עד 60 3.9 9753
מבטחים כללית יעד לפרישה 2025 3.8 1609
כלל פנסיה משלימה 60 ומעלה 3.79 9635
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-60 3.76 9858
בני 60 ומעלה 3.74 9455
כלל פנסיה משלימה - פנסיונרים 3.73 2206
מיטב דש כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 3.62 2160
הראל פנסיה כללית - בסיסי למקבלי קצבה 3.6 2204
מיטב דש כללית- מסלול הלכה 3.57 2159
מקפת משלימה - מסלול הלכה 3.42 2149
מבטחים החדשה פלוס תיק פנסיונרים 3.4 2213
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 3.39 9763
מסלול לבני 50 עד 60 3.31 2067
הפניקס פנסיה כללית - פנסיונרים 3.29 2202
הראל פנסיה כללית - ילידי שנות ה-50 3.22 9856
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית- מסלול לבני 60 ומעלה 3.14 9754
אפיק כללי למקבלי פנסיה 3.14 2208
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 2.96 8580
פסגות כללית - פנסיונרים 2.84 2215
מבטחים כללית יעד לפרישה 2020 2.66 1608
מיטב דש כללית 60 ומעלה 2.52 9973
מיטב דש כללית מסלול אג"ח עד 10% במניות 2.29 2108
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול אג"ח 2.15 8319
פסגות פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה 2.14 2068
הלמן-אלדובי קרן פנסיה כללית מסלול בסיסי למקבלי קצבה 1.9 2200
מקפת משלימה - מסלול אג"ח 1.72 2148
פסגות כללית מסלול הלכה 1.4 1709
הפניקס פנסיה משלימה - הפניקס מסלול שיקלי טווח קצר 0.07 8320
מקפת משלימה - שקלי טווח קצר 0.04 2147
* מסלול השקעות בסיסי לפנסיונרים 12120
* הראל כללית כללי כללי 12140
* מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה 12152
* מבטחים החדשה פלוס - מקבלי פנסיה חדשים 12154
* איילון מיטב פנסיה כללית מסלול מקבלי קצבה החל מיום 1.1.2018 12158
* מסלול למקבלי קצבה 12251