תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.49
תשואה מתחילת השנה 3.41
תשואה שנתית
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 92.38 70.47
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 7.62 29.53
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 31.56 52.26
הנכסים הלא סחירים 68.44 47.74