תשואות
קופה מדד שוק*
תשואה חודשית 0.69
תשואה מתחילת השנה 3.59
תשואה שנתית 3.3
תשואה שנתית ממוצעת (ל-3 שנים)
תשואה שנתית ממוצעת (ל-5 שנים)
ביצועים
קופה מדד שוק*
סטיית תקן שנתית 3.8
סטיית תקן 3 שנים
סטיית תקן 5 שנים
שארפ 3 שנים
שארפ 5 שנים
חשיפה לחו''ל
קופה תיק סמן (%)
הנכסים המושקעים בישראל 82.17 69.22
הנכסים המושקעים בחו"ל ובמט"ח 17.83 30.78
אחזקה בנכסים
קופה תיק סמן (%)
הנכסים הסחירים והנזילים 71.09 52.6
הנכסים הלא סחירים 28.91 47.4